F-gass

Alle som jobber med f-gass må ha gyldig personlig f-gass-sertifikat. Også bedrifter må ha f-gass-sertifikat. 1. juli 2022 ble det innført fem års gyldighet for f-gass-sertifikater.

Alle som håndterer f-gasser er underlagt strenge krav. 

F-gasser er fluorholdige klimagasser som skader miljøet dersom de slipper ut i atmosfæren. Den største kilden til utslipp av f-gass er lekkasjer av HFK (hydrofluorkarboner) fra kuldeanlegg, aircondition og varmepumper. Derfor er det strenge krav til alle som håndterer f-gasser.

  • Alle personer som håndterer f-gasser må ha gyldig f-gass sertifikat.
  • Det er også krav til f-gass sertifisering bedrift. Oversikft over f-gass sertifiserte bedrifter finner du hos Isovator. Der kan du også søke opp f-gass sertifikat-nummer. 

Kravene om f-gass sertifisering kommer fra EUs f-gass-forordning. Varmepumpeforeningen holder en rekke f-gass kurs, både for nykommere og for de som skal fornye f-gass sertifikat. 

Internkontrollsystem for f-gass sertifisering av bedriften

Internkontrollsystemet skal dokumentere at en bedrift har og etterlever rutiner, som ettersyn av utstyr og kuldemedieregnskap.

Novap Digital

Nå kan du få internkontroll på mobilen – i tillegg til alt du trenger av digitale verktøy. Novap Digital samler alt i én løsning.

HFK-avgifter for 2023

Avgiftssatsen for HFK-gasser øker i 2023 med 24 %, men grunnlaget for beregningen endres. I praksis blir økningen derfor lavere for flere vanlige kuldemedier.

Tips Miljødirektoratet om ulovlige forhold

Har du mistanke om at en bedrift, nettbutikk eller detaljhandel ikke følger kravene i F-gass-forordningen, kan du tipse Miljødirektoratet. Du kan gjøre det anonymt om du ønsker.

F-gass sertifikat for bedrifter

Også bedrifter som håndterer f-gasser må ha gyldig sertifikat for bedriften. I likhet med personlige f-gass sertifikat må bedriftssertifikat fornyes etter 5 år, med første frist 1. juli 2022.

F-gass sertifikat for personer

Gyldig f-gass sertifikat er en forutsetning for å installere splitt luft-luft- og luft-vann-varmepumper med f-gass, eller gjøre inngrep i kuldekretsen på varmepumper- og kuldeanlegg.

F-gass-fornyelse: 1. juli 2022 blir ny frist

Både personlig f-gass-sertifikat og bedriftssertifikat utstedt 1. juli 2017 eller tidligere må fornyes innen 1. juli 2022.

Miljødirektoratet følger opp alle tips

– De siste årene har vi fulgt opp alle tipsene om manglende F-gass sertifisering, opplyser Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.