Våre fanesaker

Vi i Varmepumpeforeningen jobber for bedre rammebetingelser for energieffektive tiltak.

I vårt politiske arbeid er vi spesielt opptatt av å få på plass:

  •     40% energieffektivisering innen 2030 i tråd med EUs direktiv.
  •     En langsiktig strategi for bygningers energieffektivitet mot 2050, med konkrete tiltak og milepæler.
  •     Langsiktige, forutsigbare og enkle tilskuddsordninger for varmepumper.
  •     Effektiv bruk av nettariffer og tidsavhengig energiledd.
  •     Videreutvikling av energimerkeordningen for å premierere energieffektive løsninger.
  •     Aktiv bruk av skatte- og avgiftspolitikk for klima- og energimål.
  •     Strenge miljøkrav og rom for innovative løsninger i offentlige anbud.