Vi bidrar til høy kvalitet i kulde- og varmepumpebransjen

NOVAP er en av landets ledende kurs- og kompetansetilbydere innen kulde- og varmepumpeteknikk.
Våre kurs og arrangementer

Aktuelle saker


Egne f-gass-sertifikater for CO2 og ammoniakk

Nå er forslaget til nye sertifiseringskrav for f-gass-forordningen ute. Det legger opp til fem ulike f-gass-sertifikater, deriblant egne for CO2 og for ammoniakk. Les mer her

Fakta og forvirring om EUs bygningsenergidirektiv

Det reviderte bygningsenergidirektivet har krav til både nye og eksisterende bygg– men kravene gjelder ikke i Norge før direktivet eventuelt blir tatt inn i norsk lov. Les mer her

– Helt feil å endre Enova-mandatet

Enova bør igjen få i oppdrag å bidra til strømsparing, mener energiminister Terje Aasland. – En seier for vårt arbeid, fastslår Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen. Les mer her

Forbud i f-gass-forordningen

Grenser for høyeste tillatte GWP-verdier strammes trinnvis inn i f-gass-forordningen. Her finner du de viktigste forbudene som rammer vanlige kuldemedier. Les mer her

F-gass-krav til HFO og naturlige kuldemedier

Både arbeid med HFO-medier og naturlige kuldemedier vil kreve sertifisering når den nyeste versjonen av f-gass-forordningen trer i kraft. Les mer her

Mål for enøk endelig på plass

Etter at alle EU-land har hatt et tallfestet mål for energieffektivisering siden 2008, har vi nå også fått dette i Norge i forbindelse med avtale om revidert statsbudsjett for 2024. Les mer her

F-gass fornyelse

Er sertifikatet ditt fem år eller eldre, må du fornye det for å jobbe lovlig. Du kan gjennomføre kurs og eksamen på én dag hos oss!

Finn dato og sted

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ikke gå glipp av viktige oppdateringer, bransjenyheter og invitasjoner til kurs