Rammevilkår

Norsk Varmepumpeforening jobber for å forbedre vilkårene til dere som er medlemmer og NOVAP-godkjente forhandlere, og konsentrer oss om flere viktige områder hvor det er mulig å påvirke:


Energipolitikk dikterer rammevilkår for varmepumpebransjen, og vi jobber aktivt overfor politikere med å påvirke ulike prosesser. Særlig viktige temaer i år er:

  • Stortingspolitikere jobber nå med en «grønn pakke» for næringslivet for å få korona-tiltak rettet mot det grønne skiftet. Vi gir innspill til utvalgte politikere i denne prosessen.
  • Ny nettleie - effekttariffer – vi samarbeider med en rekke organisasjoner for å få en ny nettleie som fremmer energieffektivisering og bruk av varmepumper.
  • Energimerkeordningen for bygg skal revideres i år. NOVAP jobber for at energimerkeordningen skal bli mer ettertraktet og synlig, samtidig som den må stimulere til og premiere de mest energieffektive løsningene.
  • Energieffektivisering er viktig for bransjen. Vi jobber blant annet aktivt overfor regjering og storting for å sikre 10 TWh effektivisering i bygg innen 2030.
  • Ny teknisk byggforskrift fra 2021. Vi jobber for at varmepumper skal bli premiert som løsning i nye bygg, noe som ikke er tilfelle i dagens forskrifter.

Støtteordninger

Vi har gode relasjoner til nøkkelpersoner i Enova og jobber for at de skal gjeninnføre bedre støtteordninger for luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper. Salgsstatistikk og data fra våre spørreundersøkelser er viktig i dette arbeidet.

Seriøsitet og kompetanse

Norsk Varmepumpeforening er Norges største kurssenter for varmepumper. Vi jobber også mot myndigheter, media og forbrukere for at de skal etterspørre selskaper med riktig kompetanse. Vi fremhever NOVAPgodkjente forhandlere, og F-gass sertifiserte bedrifter og personell der det er relevant.

Varmepumpeinfo.no – Norges største forbrukernettside for varmepumper

Varmepumpeinfo.no er laget for å dekke forbrukernes behov for kunnskap om varmepumper. Målet med nettsiden er å gi forbrukere kvalitativ informasjon og kunnskap som gjør det lettere å ta riktige beslutninger ved kjøp og installasjon av varmepumper.

Vi legger også stor vekt på at det er viktig er å bruke kvalifiserte forhandlere ved installasjon av varmepumpe.

Varmepumpeinfo.no skal bidra med objektiv og troverdig informasjon som leder til investering i varmepumpeløsninger. NOVAPgodkjente forhandlere kan bruke tekster fra varmepumpeinfo.no på egne nettsider og i eget markedsmateriell så fremt NOVAP krediteres som kilde: Norsk Varmepumpeforening – varmepumpeinfo.no


Vi er også på Facebook, trykk gjerne på "Liker" for å følge oss og holde deg oppdatert:

facebook.com/Varmepumpeforeningen

facebook.com/Varmepumpeinfo


Ansatte i NOVAP:

Her finner du en oversikt over ansatte i NOVAP.

NOVAPs presserom:

Se også vårt presserom for de nyeste sakene!

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.