F-gass

Alle som jobber med f-gass må ha gyldig personlig f-gass-sertifikat. Også bedrifter må ha f-gass-sertifikat. 1. juli 2022 ble det innført fem års gyldighet for f-gass-sertifikater.

Alle som håndterer f-gasser er underlagt strenge krav. 

F-gasser er fluorholdige klimagasser som skader miljøet dersom de slipper ut i atmosfæren. Den største kilden til utslipp av f-gass er lekkasjer av HFK (hydrofluorkarboner) fra kuldeanlegg, aircondition og varmepumper. Derfor er det strenge krav til alle som håndterer f-gasser.

  • Alle personer som håndterer f-gasser må ha gyldig f-gass sertifikat.
  • Det er også krav til f-gass sertifisering for bedrifter. Oversikt over f-gass sertifiserte bedrifter finner du hos Isovator. Der kan du også søke opp f-gass sertifikat-nummer. 

Kravene om f-gass sertifisering kommer fra EUs f-gass-forordning. Varmepumpeforeningen holder en rekke f-gass kurs, både for nykommere og for de som skal fornye f-gass sertifikat. 

Krav til varmepumpemontører

For å installere splitt luft-luft- og luft-til-vann- varmepumper med f-gasser trenger du f-gass sertifikat. Det må du også ha hvis du gjør inngrep i kuldekretsen.

Forbud i f-gass-forordningen

Grenser for høyeste tillatte GWP-verdier strammes trinnvis inn i f-gass-forordningen. Her finner du de viktigste forbudene som rammer vanlige kuldemedier.

F-gass sertifikat for personer

Gyldig f-gass sertifikat er en forutsetning for å installere splitt luft-luft- og luft-vann-varmepumper med f-gass, eller gjøre inngrep i kuldekretsen på varmepumper- og kuldeanlegg.

F-gass sertifikat for bedrifter

Også bedrifter som håndterer f-gasser må ha gyldig sertifikat for bedriften. I likhet med personlige f-gass sertifikat må bedriftssertifikat fornyes etter 5 år, med første frist 1. juli 2022.

Krav til sertifisering og opplæring i f-gass-forordningen

Krav om f-gass-sertifikat for alle som gjør inngrep i kuldekretsen på anlegg med f-gass eller alternativer til f-gass finner du i Artikkel 10 i den reviderte f-gass-forordningen.

Internkontrollsystem for f-gass sertifisering av bedriften

Internkontrollsystemet skal dokumentere at en bedrift har og etterlever rutiner, som ettersyn av utstyr og kuldemedieregnskap.

HFK-avgifter for 2024

Avgiftssatsen for HFK-gasser øker med 23,5 % i år, ifølge statsbudsjettet for 2024.

GWP - globalt oppvarmingspotensial

Globalt oppvarmingspotensial, GWP, angir hvor mye en klimagass påvirker global oppvarming sammenlignet med CO2.

Tilgang til lav-GWP-veilederen

Denne veilederen skal gjøre det enklere å installere anlegg med brannfarlige lav-GWP-kuldemedier. Den er laget av Norconsult på oppdrag for NOVAP, VKE og NKF.

Novap Digital

Nå kan du få internkontroll på mobilen – i tillegg til alt du trenger av digitale verktøy. Novap Digital samler alt i én løsning.