Internkontroll for bedriftsgodkjenning

Da Isovator flagget at mange personer sertifiserte seg, men nesten ingen bedrifter, tok NOVAP og VKE grep. Vi fant ut at problemet var mangel på internkontrollsystem i henhold til forordningen, og så laget vi dette!

Da Isovator flagget at mange personer sertifiserte seg, men nesten ingen bedrifter, tok NOVAP og VKE grep. Vi fant ut at problemet var mangel på internkontrollsystem i henhold til forordningen, og så laget vi dette!

Internkontrollsystemet skal være bedriftens dokumentasjon på at rutiner finnes og etterleves, som ettersyn av utstyr og dokumentasjon på fylling av kuldemedium.  Isovator stiller dette som ett av flere krav til søknad om bedriftsgodkjenning i F-gass.

Glimrende samarbeid

NOVAP og VKE holder til på samme adresse, og har regelmessige møter om saker av felles interesse.  Da medlemmene i begge organisasjoner etterlyste hjelp med å utarbeide det internkontrollsystemet som kreves av Isovator, ble man enige om å gjøre dette i fellesskap.

Stig Rath, Bransjesjef kulde i VKE, tok seg av innholdet, mens Einar Gulbrandsen, Kurs og informasjonsansvarlig i NOVAP, sydde det hele sammen til et helt stykke. Det bør også nevnes at spesielt medlemsbedriften MIBA, bidro med mye godt underlag.

Internkontrollsystemet

Krav til innhold ble avklart med Isovator før prosjektet begynte, slik at bedriften skal være sikret at dette internkontrollsystemet blir godkjent. Eneste kravet Isovator stiller, er at det dokumenteres at rutinene etterleves, ved at skjemaer er fylt ut minst én gang.

Bedriftene må selv legge inn bruksanvisninger og datablader på det utstyr og de kuldemedier og oljer som benyttes, ellers er alt fiks ferdig.

Internkontrollsystemet er gratis for medlemmer av NOVAP og VKE, og koster kr. 1.900,- eks. mva. for andre. For å bestille send oss en henvendelse på novap@novap.no

Skriv under avtalen og få tilgang til internkontrollsystemet. Last ned avtalen her!

Søknaden som skal sendes til Isovator. Last ned søknadsskjema her.