Internkontrollsystem for f-gass sertifisering av bedriften

Internkontrollsystemet skal dokumentere at en bedrift har og etterlever rutiner, som ettersyn av utstyr og kuldemedieregnskap.

NOVAP og VKE sitt internkontrollsystem er klart til bruk. Det eneste kravet Isovator AS stiller, er at bedrifter dokumenterer at de etterlever rutinene ved at skjemaer er fylt ut minst én gang.

Hver bedrift må selv legge inn bruksanvisninger og datablader på det utstyret og de kuldemedierne og oljene bedriften bruker, ellers er alt fiks ferdig.

Internkontrollsystemet er gratis for NOVAPgodkjente forhandler og medlemsbedrifter hos NOVAP og VKE. Systemet koster kr. 2 500 eks. mva. for andre.

Skriv under avtalen og få tilgang til internkontrollsystemet umiddelbart

Fyll ut og send inn avtalen her: https://no.surveymonkey.com/r/internkontroll

Mer informasjon fra Isovator AS

Vi henviser til nettsiden til Isovator AS «Søknadsskjema for sertifisering av bedrift». Dette skal fylles ut og sendes til Isovator sammen med Internkontrollsystemet.

Søknaden sendes til:
post@returgass.no med evt. kopi til ole.pettersen@returgass.no

Den kan også sendes per post til:
Isovator Sertifisering
Horgenveien 227
3303 Hokksund

Hva koster f-gass sertifisering av bedriften?

  • Førstegangssertifisering: Avgiften for utskriving av sertifikat kr. 4050 eks. mva.
  • Fornyelse: Avgiften for utskriving av sertifikat kr. 3000 eks. mva.

 

Se våre kommende kurs i oversikten

Filter etter: