Fristen var 1. september

Vi sertifiserer personell i kategori I, II, III og IV

Nå er f-gass forordningen innført i Norge. Det vil si at alle som monterer varmepumper som krever en kuldeteknisk installasjon må være sertifisert.

Vi har nå også tilbud om sertifisering for personell i kategori IV.

Utskifting av oljefyr

Fra 1. januar 2020 innføres forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.

Kommende datoer:

12.12.2018, 09.01.2019
Brannfarlige kuldemedier

Norsk Varmepumpeforening tilbyr en-dags sikkerhetskurs for kulde- og varmepumpemontører og servicepersonell storkjøkken- og hvitevarebransjen.

Kommende datoer:

17.12.2018
Varmepumper for vannbåren varme

Dette er er praktisk rettet kurs over 2 dager med igangkjøring, innregulering og optimalisering av luft/vann og vann/vann varmepumper. Det vil bli vektlagt at deltakerne får en helhetsforståelse av hvordan varmesystemet med varmepumpe fungerer, og man går gjennom hvordan de ulike delene påvirker drift og effektivitet. 

Det er ikke planlagt noen kommende arrangementer av denne typen. Ta kontakt om det ønskes.

Lover og regler for varmepumpebransjen

En sterk økning i salget av varmepumper i Norge og bevisste forbrukere stiller høyere krav til en ryddig og profesjonell opptreden ved salg og reklamasjoner. Norsk Varmepumpeforening arrangerer derfor kurs i samarbeid med advokatfirmaet Ræder rettet mot varmepumpebransjen.

Det er ikke planlagt noen kommende arrangementer av denne typen. Ta kontakt om det ønskes.

Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg

Det er et stort potensial for å redusere energibruken i bygninger ved å ta i bruk en kjent og velprøvd teknologi. Kurset fokuserer på aktuelle problemstillinger og utfordringer ved prosjektering av varmepumpeanlegg.

Det er ikke planlagt noen kommende arrangementer av denne typen. Ta kontakt om det ønskes.

F-gass kurs

Nå er F-gass forordningen innført i Norge. Det vil si at alle som monterer varmepumper må være sertifisert. Alle montører som har gjennomført NOVAPs montørkurs for luft-til-luft-varmepumper blir også berørt.

Kommende datoer:

10 - 13.12.2018, 17 - 20.12.2018
Luft til luft varmepumpekurs

Bli NOVAPsertifisert for å installere luft/luft varmepumper. Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft/luft varmepumper.

Det er ikke planlagt noen kommende arrangementer av denne typen. Ta kontakt om det ønskes.

F-gass kurs - Kategori 4

Nå er F-gass forordningen innført i Norge. Det vil si at alle som skal lekkasjesøke på anlegg som inneholder HFK kuldemedier må være sertifisert i kategori 4.

Det er ikke planlagt noen kommende arrangementer av denne typen. Ta kontakt om det ønskes.