Opptak fra nettseminarer

På denne siden samler vi opptak av tidligere gjennomførte frokostseminarer og andre arrangementer. Opptakene er både fra våre egne og andres seminarer.


14. februar 2024 | Enovas nye støtteordninger for energieffektivisering i bygg

14. februar delte Enova erfaringer og tips og svarte på spørsmål på et seminar i regi av Varmepumpeforeningen og en rekke andre organisasjoner.
Ressurser for deg som vil vite mer om Enovas støtteordninger:

10. oktober 2023 | Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

Olje- og energiminister Terje Aasland vil presentere regjeringens handlingsplan for energieffektivisering, og delta i debatt med de mest skarpskodde energipolitikerne på Stortinget.

1. juni 2023 | TFA - Trifluoreddiksyre

Audun Heggelund fra Miljædirektoratet går gjennom hva TFA er og hvordan dette er knyttet til kuldemedier.

3. mai 2023 | Vannbehandling

Nettseminar hvor vi ser på den nye nasjonale veilederen for vannbehandling. Med oss har vi Van Ha Doan fra Kompa AS.
Ressurser for deg som vil vite mer om veilederen:

26. april 2023 | Skal vi støtte lønnsomme enøktiltak?

Naturvernforbundet, Miljøstiftelsen Zero, NBBL, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen arrangerte et frokostmøte 26. april om støtte til lønnsomme enøktiltak.


26. april 2023 | Informasjonsmøte om Pfas - restriksjon og høring

Miljødirektoratet orienterer om restriksjonsforslaget mot stoffgruppen Pfas og høringsprosessen.

9. november 2022 | Energieffektivisering er den beste strømstøtten

Den 9. november arrangerte Naturvernforbundet, Zero, Norsk Varmepumpeforening, Nelfo og EFO et frokostmøte om energieffektivisering.

26. april 2022 | Hvordan sikre rask energieffektivisering av bygg

Potensialet for energisparing i bygg er stort, men skal vi nå målene om å redusere energibruken må strengere lovgivning og kraftigere virkemidler til.

10. februar 2022 | Naturlige kuldemedier - Propan

Hva bør du tenke på for å anskaffe og bruke anlegg med propan som arbeidsmedium i varmepumper? Hør mer om praktiske erfaringer med propan-anlegg.

3. februar 2022 | Naturlige kuldemedier - Ammoniakk

Ammoniakk er godt egnet som arbeidsmedium, og har vært brukt i en årrekke. Få tips til anskaffelse og hør erfaringer fra ulike typer anlegg.


27. januar 2022 | Naturlige kuldemedier - CO2

CO2-varmepumper er svært godt egnet til å produsere varmt tappevann. Hør mer om CO2 som kuldemedier og praktiske erfaringer.


20. januar 2022 | Dette bør du vite om fremtidens kuldemedier

Miljødirektoratet presenterer gjeldende regelverk og pågående prosesser for f-gasser. Hva blir forbudt, hva skal fases ned og hvilke revisjoner pågår?


17. november 2021 | Lær av gode bergvarmeprosjekter

Pluss og minus ved energisentralen til Moholt 50|50? Hvor godt fungerer sesonglagring av varme? Er solfangere lønnsomme i praksis? Lær av andres gode og dårlige valg.

26. november 2021 | Frokostmøte: Hva er galt med energieffektivisering?

Styrket satsing på energieffektivisering er avgjørende for å nå norske klimakutt frem mot 2030.


27. mai 2021 | Energieffektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm

Mer effektiv bruk av energi i bygg kan spare urørt natur, utslipp og lommeboka. Hvorfor så mye fokus på vindkraft når det er mye å hente på å bruke energien smartere?


4. mars 2021 | Hva skjer med markedet?

Hvordan gikk det egentlig med varmepumpesalget i korona-året 2020? Hva kan vi forvente oss framover? Høye strømpriser øker etterspørselen, men hva har COVID-19-pandemien gjort med norsk økonomi?