Forbud i f-gass-forordningen

Grenser for høyeste tillatte GWP-verdier strammes trinnvis inn i f-gass-forordningen. Her finner du de viktigste forbudene som rammer vanlige kuldemedier.

Fra 2029 blir det forbudt å omsette luft-til-luft-varmepumper med R32. 

EUs f-gass-forordning stiller krav som skal sørge for å fase ned produksjonen av f-gasser til et minimum innen 2036, og fullstendig innen 2050. Forordningen har blant annet krav til hvilke produkter det er tillatt å omsette, ut fra globalt oppvarmingspotensial (GWP). 

Forordningen ble sist revidert i 2024. Disse kravene er foreløpig ikke tatt inn i norsk lovverk, men vil påvirke det norske markedet som er tett knyttet til det europeiske markedet. 

Første forbud mot R32 kommer i 2027

Mens den strengeste grensen for GWP til nå har vært 750, strammer forordningen ( 2024/573) inn til 150 og deretter 0 – altså forbud mot f-gasser – i en rekke produkter som omsettes på markedet.

Maskiner med kapasitet ≤ 12 kW R32 blir forbudt fra* Tillatt GWP-verdi
Splitt luft-til-vann-varmepumper  2027 < 150
Splitt luft-til-luft-varmepumper  2029 < 150
Monoblokk og andre "self-contained" varmepumper 2027 < 150
Maskiner med kapasitet > 12 kW    
Splitt luft-til-vann-varmepumper  2033 < 150
Splitt luft-til-luft-varmepumper  2033 < 150
Monoblokk og andre "self-contained" varmepumper 2027 < 150
Maskiner med kapasitet over 12 kW og opp til 50 kW    
Monoblokk og andre "self-contained" varmepumper 2027 <150
*For alle forbud er det unntak for sikkerhetshensyn
   

Forordningen definerer "self-contained" som et komplett, fabrikklaget system som installeres uten å gjøre inngrep i kuldekretsen på installasjonsstedet.  

  • Definisjon (38) i artikkel 3: ‘self-contained’ means a complete factory-made system which is in a suitable frame or casing, is fabricated and transported complete or in two or more sections, can contain isolation valves and in which no gas-containing parts are connected on site;

Forbud mot f-gasser

Fra 2032 blir det forbudt å omsette mindre maskiner med f-gass: 

  • Splitt luft-til-luft-varmepumper  ≤ 12 kW: 2032
  • "Self-contained" varmepumper ≤ 12 kW: 2032

Forbud mot å etterfylle kuldemedium med høy GWP

Den reviderte f-gass-forordningen strammer også inn hvilke f-gasser du kan bruke ved reparasjoner og service av aircondition og varmepumper:

  • Fra 1.1.2026 blir f-gasser med GWP over 2500 forbudt. Du kan fortsatt bruke regenerert eller gjenvunnet f-gass med GWP over 2500 til reparasjoner eller service, fram til 1.1.2032.

  • Fra 1.1.2032 er det forbudt å bruke gasser med GWP over 750 til reparasjoner og vedlikehold av varmepumper. Det blir forsatt lov å bruke regenerert eller gjenvunnet f-gass med GWP over 750.

Disse kravene finner du i forordningens artikkel 13, punkt 4 og 5.