HFK-avgifter for 2024

Avgiftssatsen for HFK-gasser øker med 23,5 % i år, ifølge statsbudsjettet for 2024.

Statlige avgifter for R32 er 796 kr/kg i 2024.

HFK-avgiften beregnes ut fra CO2-ekvivalenter, og for 2024 øker den fra 952 til 1176 kr/tonn. Denne økningen er på samme nivå som i fjor. 

Slik blir avgiftene i 2024 for noen av de vanligste HFK-mediene: 

  Kuldemedium    Avgift (kr/kg)
  R32 796
  R134a 1529
  R407C 1910
  R410A 2262

Slik beregnes HFK-avgiften

HFK-avgiften regnes ut fra avgiftssats og globalt oppvarmingspotensial (GWP) for hvert enkelt kuldemedium. GWP-verdiene hentes fra rapporter som FNs klimapanel utgir. På grunn av Paris-avtalen bruker Norge nå GWP-verdier fra den femte rapporten (AR5) til å beregne avgiftene.

Refusjonssatser øker tilsvarende

Fra 2020 har det vært forbudt å etterfylle kuldemedier med GWP over 2500 i forbindelse med service og vedlikehold i anlegg med 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer. Det gjelder blant annet R404A og R507A, som i 2024 vil få følgende satser: 

   Kuldemedium   Refusjonssats (kr/kg)
   R404A 4637
   R507A 4686

Refusjon av HFK-medier i praksis

Retur av brukte kuldemedier belønnes med refusjon av HFK-avgiften. 

Innholdet av hydrofluorkarboner i en returflaske må være minimum 2 kg for å få refusjon, og behandlingsgebyr til Stiftelsen Returgass er kr 374/kg (ekskl mva). 

Du finner gjeldende avgiftsnivå for ulike HFK-medier ved hjelp av en kalkulator på nettsidene til stiftelsen Returgass.

Oppdatert prisliste fra Stiftelsen Returgass finner du på returgass.no: