Nyheter

Nok en utsettelse for F-gass-fornyelse

– Ny frist blir på våren 2022, opplyser sjefingeniør Alice Gaustad i Miljødirektoratet. Les mer her

Lønnsomt potensial for 10 % lavere energibruk i bygninger

Særlig næringsbygg kan redusere energibruk betydelig, viser en ny analyse fra NVE. – Potensialet er enda større om man tar med varmepumper, kommenterer Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. Les mer her

Viktige gjennomslag i klimapolitikken

– Selv om Stortinget ikke klarte å bli enige om en klimaplan, har vi fått gjennomslag for en rekke viktige saker hos MDG, Sp, SV og Ap, sier rådgiver Bård Baardsen i NOVAP. Les mer her

Varmepumper for en grønn verden

I år kan du delta digitalt på IEA sin internasjonale varmepumpekonferanse, og få tilgang til en rekke foredrag fram til 1. mai. Les mer her

– EU trenger flere varmepumper i leilighetsbygg

Optimale varmepumpeløsninger for leilighetsbygg blir viktig for det grønne skiftet i EU, ifølge HPT Magazine - som gratis gir deg nytt om europeisk marked og trender. Les mer her

– Folk ser om du tar smittevern seriøst

– Det er nyttig å kunne vise at du har tatt smittevernkurs, mener Ole-Johnny Hjørnevik, med base i en kommune som hadde et heftig korona-utbrudd i vinter. Les mer her

Politiker-skryt av NOVAP og samarbeidspartnere

– Det er prisverdig at dere tar en sånn gjennomgang av partiprogrammene. På den måten kan vi bli bedre alle sammen, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Høyre. Les mer her

– Fortsatt mye igjen av varmepumpemarkedet

Potensialet for nye varmepumpeinstallasjoner i boliger er betydelig i årene framover, poengterer senior makroanalytiker David Lund i Prognosesenteret. Les mer her

– Vår viktigste stemme inn i EU

– Den europeiske varmepumpeforeningen sitter tett på mange pågående prosesser i EU som vil påvirke norsk energi- og klimapolitikk, sier nyvalgt styremedlem Rolf Iver Mytting Hagemoen. Les mer her

– Tips oss så vi kan fornye styret

– Har du forslag til en engasjert kollega eller kan du selv tenke deg å være med i NOVAP-styret, så ta kontakt, oppfordrer Ole Jørgen Veiby, leder i valgkomiteen. Les mer her

Enova kutter støtte til yrkesbygg

Det rammer blant annet energieffektivisering i borettslag og sameier. – Det er fortsatt veldig viktig med støtte, mener daglig leder Olav Feby i Nordisk Energikontroll. Les mer her

Økt interesse for varmepumper til byggeplasser

Byggvarme med diesel og mineralolje blir forbudt fra neste år. Nå løsner markedet for mobile varmepumpeløsninger til byggvarme og byggtørk. Les mer her