Nyheter

Bergvarme i beste sendetid

Med bedre støtteordninger hadde flere gjort som ham, tror boligeier Ole Lindseth: Installert bergvarme. Også Forbrukerrådet etterlyser bedre støtte overfor NRK. Les mer her

– Sørg for mer Enova-støtte til eneboliger og småhus

Enova bør også få et tydelig mandat om å støtte modne og velprøvde energitiltak. Det mener Varmepumpeforeningen bør være blant Enovas oppgaver de neste fire årene. Les mer her

Første importør med obligatorisk propankurs

For å handle varmepumper med R290 av Mitsubishi Electric B.V., må du først gjennom et nettkurs. – Vi er opptatt av sikkerhet, understreker Aleksander Aaker. Les mer her

Forventer svak nedgang i salget

Varmepumpesalget vil gå litt ned i årene framover, tror Prognosesenteret. – Vi vil fortsatt betegne det som et sterkt marked, sier markedsanalytiker David Lund. Les mer her

Varmepumpepris til «en av Norges best bevarte hemmeligheter»

Ifølge prisvinneren selv, Kommunalbanken. – Den er veldig viktig for mange kommuner som skal kutte strømforbruk og klimagassutslipp. Les mer her

Å kutte 10 TWh innen 2030 vil kreve kraftigere virkemidler

Det er mulig å redusere strømforbruk i bygg med 10 TWh i 2030, men dette vil kreve kraftigere virkemidler enn det som ligger i vedtatt politikk, understreker NVE i et notat. Les mer her

Bergvarme er mest populært i Enova-program

Nesten halvparten av prosjektene som har fått støtte gjennom Enovas nye program for varmesentraler handler om bergvarme. Blant annet i hoteller, gartnerier og snekkerverksted. Les mer her

Bodø er Årets varmepumpekommune

– Vi har de siste seks-syv årene satset veldig på energieffektivisering, og da er det naturlig med varmepumper, sier energirådgiver Ole Arne Torsvik i Bodø kommune. Les mer her

Årets varmepumpepris til Frigg

En varmepumpe ved navn Frigg leverer damp til framstilling av trygt dyrefôr for firbeinte og fjærkre. Den sikret Felleskjøpet Varmepumpeprisen 2024. Les mer her

– Det holder ikke med ett skippertak for enøk

Sett av minst like mye penger til enøk og lokal energiproduksjon neste år som i år, mener Varmepumpeforeningen og 34 andre organisasjoner. Les mer her

Nominer dine varmepumpehelter til årets priser

Er du klar til å hylle innovatører, energijegere og forbilder i bransjen? La deres prestasjoner skinne gjennom å nominere gode prosjekter til Varmepumpeprisen 2024! Les mer her

Knuser varmepumpe-myter i EU

Interessen for norske erfaringer med varmepumper tar av i Europa. – Vi kan vise at sterke fossil-lobbyister tar feil. Les mer her