Nyheter

Gjennomslag for «happy hour» i nettleie

1. juli innfører myndighetene ny nettleie med mulighet for lavere pris når det er mye ledig kapasitet. – Helt i tråd med det vi og andre har foreslått, fastslår Bård Baardsen i NOVAP. Les mer her

Fristen for f-gass-fornyelse er endelig

– Nå er det ikke mulig å slippe unna krav om å fornye f-gass sertifikat som er fem år eller eldre, fastslår fagdirektør Alice Gaustad i Miljødirektoratet. Les mer her

Venter endringer for f-gass-sertifisering

Naturlige kuldemedier kan bli omfattet av kravene til opplæring og sertifisering som gjelder f-gasser, ifølge Miljødirektoratet. Les mer her

– Byråkrater mest negative til enøk-støtte

Det er hovedgrunnen til at Norge fortsatt mangler en plan for å nå målet om 10 TWh energisparing i bygg, seks år etter at målet ble vedtatt. Les mer her

400 millioner til energitiltak i husholdninger

Fra neste år skal Husbanken få ansvar for å støtte energitiltak i husholdninger med lave inntekter, finansiert av påslaget på nettleien – 400 millioner kr årlig. Les mer her

Veksten fortsatte i første kvartal

– Med høye strømpriser er det naturlig at salget har gått bra, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. I første kvartal økte det 13 % sammenlignet med rekordåret 2021. Les mer her

R32 kan bli forbudt fra 2027

EU-kommisjonens forslag til ny f-gass-forordning vil forby salg av produkter som splitt-anlegg med GWP over 150 fra 2027, og skjerper kravene til kompetanse. Les mer her

Bred front bak anbefalinger for ny nettleie

Ny nettleie må være enkel og forståelig, og stimulere til både energieffektivisering og bedre utnyttelse av nettet, mener Norsk Varmepumpeforening. Les mer her

– Sett av en milliard til energitiltak i bygg

Slik kan Norge unngå kraftkrise og framtidige strømprissjokk, mener NOVAP og 26 andre organisasjoner. Les mer her

Lynkurs i naturlige kuldemedier

Gikk du glipp av våre seminarer om naturlige kuldemedier? Lær deg det viktigste om CO2, ammoniakk og propan ved å se seminarene i opptak. Les mer her

– Vi forventer bedre støtteordninger fra Enova

– Støtte til smart strømstyring og økt støtte til solceller er et skritt i riktig retning, men vi forventer flere tiltak for at Enova skal klare å dele ut midlene som er satt av til boligeiere. Les mer her

Ekstremt salg i fjerde kvartal 2021

Nå peker pilene oppover også for luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper, viser ferske tall fra Prognosesenteret. Les mer her