Nyheter

Egne f-gass-sertifikater for CO2 og ammoniakk

Nå er forslaget til nye sertifiseringskrav for f-gass-forordningen ute. Det legger opp til fem ulike f-gass-sertifikater, deriblant egne for CO2 og for ammoniakk. Les mer her

Mål for enøk endelig på plass

Etter at alle EU-land har hatt et tallfestet mål for energieffektivisering siden 2008, har vi nå også fått dette i Norge i forbindelse med avtale om revidert statsbudsjett for 2024. Les mer her

Fakta og forvirring om EUs bygningsenergidirektiv

Det reviderte bygningsenergidirektivet har krav til både nye og eksisterende bygg– men kravene gjelder ikke i Norge før direktivet eventuelt blir tatt inn i norsk lov. Les mer her

Bergvarme i beste sendetid

Med bedre støtteordninger hadde flere gjort som ham, tror boligeier Ole Lindseth: Installert bergvarme. Også Forbrukerrådet etterlyser bedre støtte overfor NRK. Les mer her

– Sørg for mer Enova-støtte til eneboliger og småhus

Enova bør også få et tydelig mandat om å støtte modne og velprøvde energitiltak. Det mener Varmepumpeforeningen bør være blant Enovas oppgaver de neste fire årene. Les mer her

Første importør med obligatorisk propankurs

For å handle varmepumper med R290 av Mitsubishi Electric B.V., må du først gjennom et nettkurs. – Vi er opptatt av sikkerhet, understreker Aleksander Aaker. Les mer her

Forventer svak nedgang i salget

Varmepumpesalget vil gå litt ned i årene framover, tror Prognosesenteret. – Vi vil fortsatt betegne det som et sterkt marked, sier markedsanalytiker David Lund. Les mer her

Varmepumpepris til «en av Norges best bevarte hemmeligheter»

Ifølge prisvinneren selv, Kommunalbanken. – Den er veldig viktig for mange kommuner som skal kutte strømforbruk og klimagassutslipp. Les mer her

Å kutte 10 TWh innen 2030 vil kreve kraftigere virkemidler

Det er mulig å redusere strømforbruk i bygg med 10 TWh i 2030, men dette vil kreve kraftigere virkemidler enn det som ligger i vedtatt politikk, understreker NVE i et notat. Les mer her

Bergvarme er mest populært i Enova-program

Nesten halvparten av prosjektene som har fått støtte gjennom Enovas nye program for varmesentraler handler om bergvarme. Blant annet i hoteller, gartnerier og snekkerverksted. Les mer her

Bodø er Årets varmepumpekommune

– Vi har de siste seks-syv årene satset veldig på energieffektivisering, og da er det naturlig med varmepumper, sier energirådgiver Ole Arne Torsvik i Bodø kommune. Les mer her

Årets varmepumpepris til Frigg

En varmepumpe ved navn Frigg leverer damp til framstilling av trygt dyrefôr for firbeinte og fjærkre. Den sikret Felleskjøpet Varmepumpeprisen 2024. Les mer her