Nyheter

Faggrunnlag til Oslos Klimastrategi mot 2030

Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet et utkast til nytt faggrunnlag for klimastrategi mot 2030. Les vårt høringssvar her. Les mer her

Endring av bygningsenergidirektivet

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endring av bygningsenergidirektivet. Les vårt høringssvar her. Les mer her

Endringer i energiloven og naturgassloven

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endringer i energiloven. Les vårt høringssvar her. Les mer her

Enklere merverdiavgift med én sats

Det er bedre å støtte energisparing blant husholdninger i Nord-Norge enn å subsidiere strømregningene deres med mva-fritak, mener NOVAP. Les mer her

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring (29.11.2017) forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet. Les mer her

Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Olje- og energidepartementet har sendt på høring ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm. Les mer her

Endringer i regelverket om anleggsbidrag

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring endringer i regelverket om anleggsbidrag. Les mer her

Nasjonal ramme for vindkraft på land

Myndighetene må også se på alternativer til vindkraft, mener NOVAP. Det å satse på energieffektivisering vil redusere behovet for ny kraftproduksjon. Les mer her

Halvert Enova-støtte fra 1. juni

– Nå må bransjen hive seg rundt og informere alle sine forhandlere og kunder, oppfordrer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Les mer her

Dette betyr revidert F-gass-forordning

Har du F-gass sertifikat fra 1. juni 2015 eller før, må du fornye det innen 1. juni neste år. Les mer her