Om varmepumper

1,1 millioner varmepumper er drift i Norge, og de bidrar med over 10 TWh fornybar varme fra omgivelsene hvert år. Fram mot 2030 er potensialet dobbelt så stort.

Varmepumper bruker elektrisitet til å hente gratis varme fra omgivelsene. Det vanligste er å hente den fra utelufta, fra energibrønner i bakken eller fra sjøvann. En varmepumpe gir normalt mellom to og fem ganger så mye varme som den bruker av strøm i løpet av et år.  

Over 1,1 millioner varmepumper er i drift i Norge, ifølge Prognosesenteret, som lager statistikk over salget på oppdrag fra Varmepumpeforeningen. 

Over 10 TWh netto fornybar varme

Den mest solgte typen er luft-til-luft-varmepumper til boliger, men varmepumper kan brukes i en rekke typer bygninger og til ulike formål i næring og industri. 

NVE anslår at varmepumper i Norge netto bidrar med ca. 10,6 TWh fornybar varme fra omgivelsene årlig. 

Av denne varmen produseres
•    58 % i norske boliger
•    34 % i tjenesteytende næring
•    8 % i industri