Om varmepumper

1,4 millioner varmepumper er drift i Norge, og de bidrar med rundt 12 TWh fornybar varme fra omgivelsene hvert år. Fram mot 2030 er potensialet nesten dobbelt så stort.

Varmepumper bruker elektrisitet til å hente gratis varme fra omgivelsene. Det vanligste er å hente den fra utelufta, fra energibrønner i bakken eller fra sjøvann. En varmepumpe gir normalt mellom to og fem ganger så mye varme som den bruker av strøm i løpet av et år.  

Over 1,4 millioner varmepumper er i drift i Norge, ifølge Prognosesenteret, som lager statistikk over salget på oppdrag fra Varmepumpeforeningen.

Utbredelse av varmepumper i Norge

I perioden 1987 - 2023 er det solgt nesten 1,8 millioner varmepumper i Norge

  • Luft-til-luft: over 1,6 millioner
  • Luft-til-vann: nesten 61 000
  • Væske-til-vann: nesten 69 000
  • Ventilasjonsvarmepumper: over 27 000

12 TWh netto fornybar varme

Den mest solgte typen er luft-til-luft-varmepumper til boliger, men varmepumper kan brukes i en rekke typer bygninger og til ulike formål i næring, industri og fjernvarme. 

NVE anslår at varmepumper i Norge netto bidrar med ca. 12 TWh fra omgivelsene årlig. Omgivelesvarme er gratis energi varmepumpene henter fra bl.a. luft, berg, jord, vann, sjø, kloakk.

Av denne varmen produseres
•    58 % i norske boliger
•    34 % i tjenesteytende næring
•    8 % i industri

Omtrent 60 % av alle småhus (eneboliger, rekkehus o.l) har en eller annen varmepumpe. Du kan lese mer om varmepumper i boliger på vår forbrukerside varmepumpeinfo.