Fortsatt stort potensial for varmepumper

Fram mot 2030 kan varmepumper bidra med ytterligere 11 TWh fornybar varme.

Varmepumper i Norge bidrar hvert år med over 10 TWh fornybar varme, men tallet kan dobles innen 2030, viser analyser fra Sintef Community: 

De anslår et potensial for fornybar varme fra varmepumper på 8,1 TWh i eksisterende bygninger og 3 TWh i nye bygninger. 
Andre analyser viser tilsvarende tall:

  • Økt bruk av varmepumper kan bidra med rundt 5 TWh fornybar varme per år i 2030, ifølge beregninger Oslo Economics & Asplan Viak har gjort for NVE. – Vår analyse viser at bruk av varmepumper forventes å være svært lønnsomt, oppsummerer Oslo Economics og Asplan Viak i sin rapport.
  • Ifølge Gehør strategi og rådgivning AS kan det å installere varmepumper i eksisterende bygg bidra til 7,5 TWh energieffektivisering i 2030. Dette tallet inkluderer gevinsten ved å erstatte eldre varmepumper med nye og mer energieffektive modeller. 

Ca 16 TWh mot 2050

Selv om varmeproduksjonen kan dobles innen 2030, vil ikke det mette markedet. Ifølge Sintef Community er potensialet for energieffektivisering med varmepumper i nye og eksisterende bygg 15,7 TWh i 2050. 

Multiconsult har beregnet et teknisk potensial på inntil 10 TWh med varmepumper i alle nybygg i perioden 2023 – 2050.