Bruksområder for varmepumper

De fleste varmepumper i Norge står i boliger, men teknologien er like effektiv i andre typer bygninger og i mange industrielle prosesser.

Meierier trenger mye energi for å håndtere melk og melkeprodukter på forsvarlig måte. Varmepumper kan levere både effektiv kjøling og varmtvann. Foto: Rørosmeieriet.

Varmepumper kan spare energi og redusere klimagassutslipp. Over halvparten av varmen fra varmepumper produseres i norske boliger, mens industrien bare står for 8 %, ifølge NVE. Samtidig er det et stort potensial for energieffektivisering i norsk fastlandsindustri - om lag 30 prosent av energibruken eller ca 27 TWh, anslår Enova overfor TU

Mer energieffektiv produksjon

Varmepumper kan bidra i ulike industrielle prosesser, blant annet med høytemperatur varme og prosessdamp. Dette brukes for eksempel til å tørke ulike produkter og matvarer, og til å sterilisere melk og meieriprodukter. Varmepumper er også ofte en forutsetning for å kunne utnytte spillvarme i industri.  

  • Røros-meieriet har tatt i bruk høyeffektive varmepumper med CO2 som kuldemedium. Denne typen varmepumper kan levere høy temperatur og er svært energieffektive. Varmepumpene sparer Rørosmeieriet for om lag en halv million kWh i året
  • Tine bruker både CO2-varmepumper og andre typer høyeffektive varmepumper ved mange av sine meierier. Dette kutter energibruken betydelig - for eksempel har meieriet på Flesland i Bergen redusert energibruken med 40 %
  • Tine-meieriet i Ålesund har erstattet gass med en kombinasjon av fjernvarme og høyeffektive varmepumper, og kutter klimagassutslippene med 66 %. 

Kutter klimagassutslipp

Varmepumper i industrielle prosesser kutter ikke bare energibruk; det bidrar også til å redusere Norges klimagassutslipp. Industrien sto for 24 % av Norges klimagassutslipp i 2021, ifølge Miljødirektoratet og SSB

Disse utslippene fordeler seg på utslipp fra prosesser og fra forbrenning, det siste hovedsakelig CO2-utslipp fra fyring med olje eller naturgass. Det å erstatte disse energikildene med varmepumper bidrar direkte til å kutte klimagassutslipp. 
 

Viktig i fjernvarmeproduksjon

Varmepumper er også viktig for fjernvarmeproduksjonen i Norge. I 2021 sto omgivelsesvarme for 10 % av den total fjernvarmeproduksjonen på 7,5 TWh, og det aller meste blir utnyttet ved hjelp av varmepumper.