Statistikk

Varmepumpeforeningen har overvåket salget av varmepumper i Norge siden 1987, og publiserer oppdatert statistikk hvert kvartal.

Siden 2010 er det Prognosesenteret som på oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening samler inn data om varmepumpesalget fra alle de største importørene.