En av tre installatørbedrifter frykter konkurs

Og om lag hver tredje har likviditetsproblemer, viser en ny spørreundersøkelse blant medlemmer og NOVAP-godkjente forhandlere

Flere bedrifter opplever utfordringer med å få gjennomført service på varmepumper. 

Totalt 76 svarte på spørreundersøkelsen Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) gjennomførte blant medlemmer og NOVAP-godkjente forhandlere i uke 14. Det er om lag halvparten så mange som i den første undersøkelsen, i uke 13

– Bekymringsfulle tall

Ett spørsmål er nytt: Frykter du at bedriften vil gå konkurs som følge av situasjonen rundt koronaviruset? 33 % av installasjonsbedriftene svarte ja på dette. 
– Dette er bekymringsfulle tall. For mange er det nok slik at problemer knyttet til koronaviruset kom på toppen av en allerede presset situasjon, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Rekordlav strømpris og bortfall av Enova-støtte har bidratt til å svekke salget av varmepumper de siste månedene. 

Stille periode

For installatørbedriftenes del viste undersøkelsen blant annet at: 

  • 33 % oppgir at bedriften mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.
  • 57 % har opplevd kansellerte ordre.
  • 90 % opplever lavere etterspørsel. 

Sesong for service

– Gjennomgående er det lavere aktivitet i varmepumpebransje om våren enn om høsten, men mange opplever nå dramatisk fall i antall henvendelser. En del boligeiere vil heller ikke ha håndverkere hjem til seg, sier Hagemoen. 

Justisminister Monica Mæland har flere ganger oppfordret forbrukere til å bestille håndverkertjenester, så lenge både kunde og håndverker er friske og følger myndighetenes anbefalinger. 

Les mer om smittevern for varmepumpeinstallatører: