Sjekkliste for smittevern

Med riktige tiltak kan du fortsatt installere varmepumper og gjennomføre service i private boliger. Nå har bransjeorganisasjoner laget en sjekkliste med risikovurdering.

Bruk hansker hele tiden, og vask både hansker og arbeidstøy på 60 grader – hver dag. Dette er blant rådene fra bransjeorganisasjonene. 

I en situasjon hvor hele Norge er sterkt preget av koronavirus og frykt for smittespredning må alle bidra. 
– Det er viktig at ikke all aktivitet stanser opp. Mange oppdrag kan fortsatt utføres, men det er naturligvis svært viktig å følge myndighetenes anbefalinger og gjøre tiltak som forebygger smitte, understreker Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. 

Bruk denne sjekklisten!

Rørentreprenørene Norge og Byggenæringens landsforening (BNL) har laget en sjekkliste med risikovurdering som skal ivareta sikkerheten både for håndverker og kunde. 
– Vi anbefaler våre forhandlere og medlemmer å benytte denne sjekklisten, og forklar kunden at den er utarbeidet av disse arbeidsgiverorganisasjonene, sier Hagemoen. Send den elektronisk til kunden på forhånd, fyll ut kontrollpunkter underveis og send utfylt sjekkliste elektronisk til kunden i etterkant. 

Avklar smittesituasjonen med kunden på forhånd

– Det er viktig å risikovurdere alle oppdrag. Spør kunden om det er mistanke om smitte der oppdraget skal utføres, sier Hagemoen. Kontakt kunden på forhånd og sørg for å få en god beskrivelse av oppdraget du skal gjennomføre. Arbeidsområdet skal være ryddet og grundig rengjort.

– Du må også avtale med kunden på forhånd at bare én person møter deg og at vedkommende holder god avstand, fortsetter Hagemoen. 

Sjekklisten har også

  • Punkter du må avklare med kunden på forhånd, inkludert kontrollpunkter som skal fylles ut
  • Generelle regler for ansatte
  • Sjekkliste for forholdsregler du må ta under oppdraget
  • Kontrollpunkter etter at oppdraget er gjennomført

– Foruten å følge de vanlige rådene om å holde god avstand og ikke håndhilse, bør du bruke nødvendig verneutstyr, alltid bruke hansker og dekke ansiktet hvis forholdene tilsier det, forteller Hagemoen. 

Rene hender og rent utstyr

God hygiene er naturlig nok essensielt. Viktige stikkord er rene hender, rent utstyr, rent verktøy og rent arbeidstøy. 

  • Alt verktøy og utstyr må desinfiseres etter gjennomført oppdrag, og brukt verneutstyr kastes, destrueres eller renses. 
  • Vask arbeidstøy og hansker daglig på 60 grader. 

Last ned sjekklisten og bruk den aktivt – på hvert eneste oppdrag, understreker Hagemoen.