Over halvparten har permittert

Og tre av fire bedrifter i varmepumpebransjen vurderer permitteringer om kort tid, viser en spørreundersøkelse NOVAP gjennomførte i forrige uke.

Risikoen for ytterligere permitteringer er høy, ifølge tilbakemeldinger fra bransjen. 

Drøyt 150 medlemmer og NOVAP-godkjente forhandlere har svart på undersøkelsen. Den viser blant annet at:

  • 87 % har opplevd lavere etterspørsel eller kansellerte ordre
  • 54 % har allerede gjennomført permitteringer
  • 73 % oppgir at det er aktuelt å permittere (flere) om kort tid

Salget har falt pladask

Som en av respondentene oppsummerer i en kommentar: « Salget av nye varmepumper og serviceoppdrag har falt pladask». Andre forteller at: 
« Vi har måttet permittere 10 stk, altså alle mann»
« Kunden ønsker ikke besøk - de ansatte er bekymret. Vi har permittert alle ansatte!»  
« Mangel på betalinger for jobber allerede gjort er verre enn mangel på henvendelser. Både privat og bedriftsmarked holder nå igjen penger pga usikkerhet. Det gjør situasjonen vanskelig».

Én av fire med dårlig likviditet

Blant de 120 installatørene som har svart på undersøkelsen oppgir én av tre at de har problemer med å levere varer og tjenester. 15 % har planer
om nedbemanning, og 26 % mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. 

Totalt 16 importører svarte på spørreundersøkelsen, og de dekker til sammen det meste av markedet for varmepumper til boliger i Norge. Hele 15 av de 16 har merket lavere etterspørsel/kanselleringer. Snaut én av tre har allerede gjennomført permitteringer, mens tre av fire sier det er aktuelt innen kort tid. 

Målrettede tiltak

De tøffe tidene i bransjen skyldes ikke utelukkende koronaviruset og alt som skjer rundt det, understreker daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP (Norsk Varmepumpeforening). 

– Rekordlave strømpriser og mild vinter har også bidratt til å svekke markedet, og vi har fått en rekke tilbakemeldinger om at bortfallet av Enova-støtte slår negativt ut, poengterer han. NOVAP jobber derfor aktivt for å få på plass målrettede tiltak som kan hjelpe bransjen over tid. 

– Det haster, og da er det bedre å se på det virkemiddelapparatet vi allerede har. I stedet for å redusere støttebeløp eller kutte støtte for tiltak, bør Enova doble støttesatsene for energitiltak i husholdningene ut året, mener Hagemoen. NOVAP følger også nøye med på de ulike tiltakspakkene som foreslås nå, og hva som vil hjelpe varmepumpebransjen. 

Smittevern 

Godt smittevern er naturligvis fortsatt svært viktig; alle må opptre forsvarlig for å hindre smitte av koronaviruset.  

– Vi er glade for justisminister Monica Mælands klare budskap om å bruke håndverkere. De fleste oppdrag i privathjem kan utføres hvis det gjennomfører gode smittetiltak, understreker Hagemoen. NOVAP anbefaler sjekklistene utarbeidet av Rørentreprenørene Norge og Byggenæringens landsforening, og har i tillegg utarbeidet tips til risikovurdering, og relevant informasjon til privatkunder