F-gass-fornyelse: 1. juni 2021 er ny frist

Både personlig f-gass-sertifikat og bedriftssertifikat utstedt 1. juni 2016 eller tidligere må fornyes i løpet av det neste halvåret.

Over 1400 personer må bestå eksamen for f-gass-fornyelse de neste seks månedene.

Som Miljødirektoratet tidligere har varslet, blir første frist for å fornye f-gass-sertifikat nok en gang utsatt – nå til 1. juni 2021. Den nye fristen er innført gjennom Forskrift om midlertidig unntak fra produktforskriften § 6a-3a.

I begynnelsen av november hadde 945 personer fornyet sine sertifikat, ifølge tall fra sertifiseringsorganet Isovator. Nå anslår Isovator at ytterligere 1400 personer må fornye sitt personlige f-gass-sertifikat i løpet av de neste seks månedene.  

Bremset av smittevern 

Norsk Varmepumpeforening har holdt en rekke endags-kurs i f-gass-fornyelse landet over, både med fysisk oppmøte og digitale kurs med eksamen i etterkant.  
– På grunn av strengere smitteverntiltak de siste ukene har vi vært nødt til å avlyse en del kurs. Vi avventer nå nye koronatiltak før vi setter opp flere kurs, sier kursansvarlig Einar Gulbrandsen.  

Følg med! 

Han har én klar oppfordring til alle med F-gass-sertifikat som snart er verdiløse.  

– Følg med på kursplanen vår! I løpet av januar regner vi med å ha en rekke nye datoer klare, sier Gulbrandsen. Så langt har flere enn åtte av ti som har tatt f-gass-fornyelse hos NOVAP bestått eksamen og fått fornyet sine sertifikater.