– Utrolig skuffende at enøk er utelatt

Regjeringen vil bruke nesten 3 milliarder kr på å gi folk billigere strøm neste år, men gjør ingen ting for å støtte energieffektivisering og varmepumper.

– Energieffektivisering og varmepumper er langsiktige tiltak vi virkelig burde satse på, mener rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.

Sammen med 20 andre organisasjoner har Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) oppfordret regjeringen til å bruke 1 milliard på enøk neste år. I stedet vil Ap og Sp halvere elavgiften fra januar til mars, og redusere den med 1,5 øre/kWh resten av året. 

– I gjennomsnitt utgjør dette ca 900 kr i året for en husholdning. De rike sparer mest; de som har høyest inntekt bruker mest strøm, poengterer rådgiver Bård Baardsen i NOVAP.  

Lite presise tiltak

Han mener myndighetene kunne utrettet mye mer ved å hjelpe de husholdningene som virkelig sliter med strømregningene, og ved å satse på energieffektivisering som ruster forbrukere mot høye strømpriser i framtida. 

– Energieffektivisering og varmepumper er langsiktige tiltak vi virkelig burde satse på, fastslår Baardsen. 

Vanskeligere å kutte klimagassutslipp

Regjeringens prioriteringer er også helt feil sett opp mot Norges klimaforpliktelser. 

– Det blir vanskeligere å få til klimakutt, når vi ikke får til så mye energieffektivisering som vi ellers ville ha fått, sier Baardsen. 

NOVAP og de andre organisasjonene har likevel ikke gitt opp håpet om å få enøk-satsing inn i statsbudsjettet for neste år.  

– Vi setter vår lit til SV og at de kan gjøre budsjettet bedre på dette området, sier Baardsen. 

Les mer om dette i NOVAP sitt innspill til Finanskomiteen.