Ny sjekkliste for varme arbeider

Fra 1. januar 2024 må du bruke en ny sjekkliste før du gjør varme arbeider. Ellers risikerer du at bedriften ikke har gyldig forsikring hvis noe skulle skje.

Installatør som tar hull i en vegg
Det er smart å tenke seg om to ganger før man bruker verktøy og utstyr som kan føre til varmeutvikling.

Finans Norge Forsikringsdrift har vedtatt ny sikkerhetsforskrift og sjekkliste, det som tidligere ble kalt arbeidsinstruks, for utførelse av varme arbeider. Den gjelder fra 1. januar 2024.

Sikkerhetsforskriften definerer varme arbeider som å bruke arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og/eller varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen og skjult flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Fra hardlodding til hulltaking

– Hardlodding er et opplagt eksempel på varme arbeider for installatører i kulde- og varmepumpebransjen, men det omfatter også andre oppgaver, poengterer kursansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen. For eksempel kan det gjelde hulltaking. 
– Tar du hull i en gammel, laftet bolig med tykke vegger, kan det bli riktig varmt – også en god stund etterpå. Det kan føre til brann, og er derfor definert som varme arbeider, utdyper han.

Eksplosjonsfarlige rom og områder

Sjekklisten inneholder et eget punkt for arbeid i eksplosjonsfarlige rom og områder. Dette er kan være spesielt aktuelt for de som jobber med kulde- og varmepumpeanlegg med brannfarlige kuldemedier som f.eks. R290. Varmepumpeforeningen går gjennom korrekte prosedyrer på teknikerkurset for de som jobber med brannfarlige kuldemedier. Dette handler i stor grad om å utføre en sikker jobb analyse og utarbeidelse av et eksplosjonsverndokument.

Fyll ut sjekkliste på forhånd

Den nye sjekklisten erstatter arbeidsinstruksen som har vært obligatorisk til nå. Sjekklisten skal alltid fylles ut og signeres av oppdragsgiver, utførende og brannvakt før arbeidet starter. 
– Varme arbeider forutsetter at du har varme arbeider-sertifikat, og du må oppgi sertifikat-nummeret i sjekklisten for at bedriftens forsikring skal være gyldig, opplyser Gulbrandsen.