Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier

Å håndtere brannfarlige kuldemedier som R32 og propan krever god kunnskap om sikkerhet.

Brannfarlige kuldemedier

Norsk Varmepumpeforening tilbyr en-dags sikkerhetskurs for kulde- og varmepumpemontører og servicepersonell i storkjøkken- og hvitevarebransjen.

Kulde- og varmepumpebransjen er inne i en spennende fase når det gjelder å ta i bruk kuldemedier som ikke bidrar til global oppvarming. En stor andel av de nye kuldemediene er brennbare i sikkerhetsklassene A2L (lav brennbarhet), A2 (middels brennbarhet), og A3 (høy brennbarhet). Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko, og kunnskap om risiko gir et grunnlag for å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene. Norsk Varmepumpeforening tilbyr derfor et en-dags sikkerhetskurs for kuldemontører og andre som arbeider med brennbare kuldemedier, for å ivareta personsikkerheten til yrkesutøvere og publikum.

Dette sier deltakerne

Fredrik, Kelvin AS
"Det var veldig fint med ny innføring i forhold til sikkerhet for oss som skal ha service på slike anlegg. Propan er for fremtiden og ser viktigheten av en sånt kurs i forhold til sikkerhet for sprengfare og brann rundt anelgg"