– Jeg synes det bør sitte en rørlegger i et styre som dette

Men fremfor alt synes Comforts tekniske sjef Jarle Amble det er for mye fokus på teknikken rundt varmepumper, framfor velvære og hvor enkle og miljøvennlige varmepumper er.

Jarle Amble, Comfort

Amble tvilte aldri da han fikk spørsmål om å stille i styret for Norsk Varmepumpeforening. Han er en av to nye varamedlemmer, og de har samme status som faste medlemmer.
– Her kan jeg bidra, tenkte jeg! Vi må ha mer fokus på velvære og hvor enkelt, praktisk og miljøvennlig oppvarming med varmepumper er, mener Amble. 

Trenger andre argumenter

Han synes de positive egenskapene ofte drukner i prat om COP (effektfaktor), nedbetalingstid, investeringskostnad – alle disse kjedelige tingene, som Amble kaller dem. 
– Skal jeg selge et varmepumpeanlegg til 300 000 kr, må jeg ha andre argumenter enn COP og tilbakebetalingstid. Kundeverdier som velvære, miljø synes jeg har manglet i årevis, fortsetter Amble. Frikjøling er et annet tema han mener er interessant for bransjen framover.

Solid erfaring i rørleggerfaget

– Hvilke erfaringer & styrker tar du med deg inn i styret?
– Bredden i kompetansen min - jeg har vært i hele verdikjeden i rørleggerfaget, alt fra selvstendig rørlegger med servicebil, prosjektleder for store bygg, leverandør i et par forskjellige selskaper og innkjøpssjef i GK Rør. Jeg mener at jeg gjennom dette har fått med meg en fin bredde i faget, og sånt sett god forståelse. Enten du er eier eller lærling, mener jeg at jeg skal klare å sette meg inn i hverdagen din, sier Amble. 

Bredt representert styre 


Gunnar Solem, styreleder i Norsk Varmepumpeforening. 

Styreleder Gunnar Solem er fornøyd med at styret er bredt sammensatt. 
Øystein Bø har hatt en tydelig stemme i styret allerede, og det er spennende at Ventistål leverer både varmepumper, komfortkjøling og ventilasjon, poengterer han, og legger til at det er en styrke å få med en betydelig aktør som Mitsubishi Electric med Øystein Brenna.
– Og så er det veldig positivt at Jarle Amble fra Comfort-kjeden blir nytt varamedlem, synes Solem. Det åpner for bedre og økt samarbeid med rørleggere. Solem poengterer også at Amble bringer inn nye og verdifulle perspektiver:
– Vi må tenke helhetlige leveranser av høy kvalitet som gir suveren komfort i norske boliger og næringsbygg hele året. Målet vårt er ikke bare å oppnå kundefornøydhet, men kundebegeistring! 

Her finner du oversikt over det nye styret i NOVAP