– I jakten på forbedring kan jeg nok være en som utfordrer det etablerte

Den egenskapen – blant flere – tar Øystein Brenna fra Mitsubishi Electric med seg inn i styret i NOVAP.

Øystein Brenna er nytt varamedlem i styret. 

Før sommeren ble Brenna, til daglig salgsdirektør i Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch, valgt inn i styret i NOVAP (Norsk Varmepumpeforening). 
– Det er fint å kunne delta aktivt i arbeidet med å øke etterspørselen etter varmepumper med god kvalitet, sier Brenna. Han er nytt varamedlem i likhet med Jarle Amble fra Comfort. Varaene har samme status som faste styremedlemmer. 

– Er det noen konkrete saker du er spesielt opptatt av?
– I første omgang tenker jeg det er viktig å videreutvikle det gode arbeidet som gjøres i NOVAP i dag, særlig på to hovedområder: 

  • Sørge for gode rammebetingelser for bransjen, gjennom å påvirke arbeidet med lover, forskrifter og støtteordninger.
  • Sørge for kompetanseheving for forhandlerne, blant annet gjennom fortsatt gode kurs og veiledere.

– For øvrig er det mye viktig og interessant NOVAP jobber med, og jeg er opptatt av at vi må prioritere det som gir størst effekt, sier Brenna. Han er varamedlem, som i NOVAP har samme status som faste styremedlemmer. 
 

Opptatt av tydelige mål

– Hvilke erfaringer & styrker tar du med deg inn i styret?
– Jeg er opptatt av å jobbe etter tydelige mål, og kan være veldig engasjert i arbeidet med å nå dem, sier Brenna. Han har bred og nyttig erfaring fra styrearbeid, både som daglig leder, styremedlem og styrets leder. 
– I jakten på forbedring kan jeg nok være en som utfordrer det etablerte, tror Brenna. I rollen som styremedlem i NOVAP tror Brenna han kan utfylle andre og på den måten bidra til et godt team.  
– Det er viktig for meg å kunne bidra med noe som gir verdi for medlemmene i NOVAP, og de NOVAP-godkjente forhandlerne. 

Politikk og rammevilkår klart viktigst

Øystein Bø, Ventistål. 

Øystein Bø, leder for Eco/Varmepumper i Ventistål, er valgt til fast styremedlem i NOVAP etter flere år som varamedlem. Også Bø trekker fram politikk og rammevilkår. 
– Jeg mener 100 % at den viktigste oppgaven for foreningen er lobbyvirksomheten overfor statlige organer og myndigheter for å fremheve varmepumpens effektivitet og miljøvennlighet, understreker han. Det andre området Bø trekker fram, er kursvirksomheten. 
– Når jeg snakker våre forhandlere, ser jeg at kursene er en veldig viktig del av det foreningen står for, poengterer han. Dessuten er Bø opptatt av at NOVAPs midler brukes på en riktig måte.
– Det er jo en tillitssak å forvalte noe på vegne av andre. Vi skal ikke ha noe sløsing – vi må bruke pengene på mest mulig fornuftig og ordentlig måte, understreker Bø. 

Her finner du oversikt over det nye styret i NOVAP