Husk å fornye bedriftssertifikatet

Også F-gass-sertifikat for bedrifter må fornyes etter fem år. Første frist er 1. juni 2020, akkurat som for personsertifikater.

Den reviderte F-gass-forordningen innfører tidsbegrenset gyldighet også for bedriftssertifikater. Isovator har nå lagt ut et eget skjema for å søke om fornyelse av bedriftssertifikat på sine nettsider.

I tillegg til selve søknaden må du legge ved: 

  1. Avtale undertegnet (med signatur) av daglig leder (side 2 i skjemaet).
  2. Kopi av firmaattest eller registerutskrift som ikke er eldre enn seks måneder.  
  3. Oversikt over sertifiserte personer 
  4. Den siste egenkontrollen av serviceutstyr. 

Fornyelsen av bedriftssertifikat for F-gass koster kr. 3000 eks mva.