Fortsatt vekst i første kvartal

Nye salgstall fra importører viser drøyt 40 % vekst sammenlignet med første kvartal i fjor. Samtidig melder flere forhandlere om større lagerbeholdning enn vanlig.

Drøyt 36 000 luft-til-luft-varmepumper gikk ut til forhandlere og detaljhandel i første kvartal. 

Etter fjorårets historisk høye salg ventet flertallet av forhandlere og importører at markedet ville roe seg i år. Det slo ikke til i første kvartal; nivået er like høyt som i tredje kvartal i fjor. Det viser nye tall fra Prognosesenteret.
– Dette er importørenes salgstall, så vi vet jo ikke hvor mange varmepumper som faktisk har blitt installert hos folk, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. Flere forhandlere melder om god etterspørsel, spesielt i januar og februar.

– En del har også valgt å sikre seg flere varmepumper til eget lager, av litt ulike grunner, poengterer Hagemoen.

Mer trøkk og mer på lager

En av dem er Åndheim Kulde på Otta og Ringebu. 
– Nå har det roet seg, men det har egentlig vært veldig bra. Det har vært mer trøkk i vinter enn i fjor vinter, fastslår daglig leder Torstein Heggestuen. Markedet for luft-til-luft-varmepumper har vært bra både for privatboliger og hytter.
– Mens det har vært overraskende lite til bedrifter, poengterer han. I likhet med mange forhandlere har Åndheim Kulde opplevd problemer med å få tak i varmepumper. Det forsøker de å unngå i år.
– Vi har mer på lager enn tidligere år, siden vi har muligheten, sier Heggestuen. 

Bra salg, men bekymret for prisnivået

– Første kvartal har egentlig gått veldig bra, med mye mer aktivitet enn vanlig, forteller daglig leder Leif Erik Høva i Godt og Varmt AS i Bergen. Salget roet seg mot slutten av kvartalet, og Høva tror ikke dette blir et nytt rekordår totalt sett.
– Det virker som om folk er litt avventende med hensyn til strømprisene, men i tillegg har utgiftene generelt gått kraftig opp, poengterer han. 

Tar inn større kvanta

Den største bekymringen hans handler om prisnivået for varmepumper; det siste året har prisene ut til forhandlere blitt økt både to og tre ganger.
– Vi får ikke den prisen igjen i markedet, sier Høva. Derfor har Godt & Varmt AS nå uvanlig mange varmepumper på lager. 
– Vi har måttet ta inn større kvantum for å få ned prisene. Vi binder mye kapital for å være konkurransedyktige. Jeg vet om flere store forhandlere som har gjort det samme, opplyser Høva. Samtidig påpeker han at ikke alle har muligheten til dette; det krever både kapital og lagerplass.  

– Meget bra

Daglig leder Kjetil Jenssen ved ACsenteret Trondheim AS var blant optimistene for 2023 – og traff for første kvartal.
– Det ble meget bra; vi hadde veldig bra vekst, fastslår han. Litt av forklaringen er at han har hatt mer fokus som daglig leder enn i fjor, da de satte opp et eget bygg. Der har de god lagerkapasitet.
– Vi har til enhver tid et ganske stort lager, også fordi vi avlaster hovedlageret vårt. Lageret har også litt med lokalisering å gjøre, poengterer han. Jenssen har tro på at veksten vil fortsette i resten av året, men det avhenger av hvordan sommeren blir.
– En typisk trøndersk sommer gir ikke et godt marked for kjøling!

Venter ikke nytt rekordår

Også Varmepumpe Sør opplevde vekst i første kvartal, men daglig leder Kjell Djupesland tror ikke på et nytt rekordår for bransjen totalt sett.
– Nivået blir kanskje som i 2020 til 2021. Vi vokser delvis fordi vi tar markedsandeler, poengterer han. I fjor høst solgte Varmepumpe Sør merkbart flere dyre varmepumper som designmodeller. Djupesland tror de særlig har gått til mange par som ikke har blitt enige om å skaffe varmepumpe, men at høye strømpriser har fått flere kvinner til å gå med på det.
– Men da vil de ha en fin en! Den effekten tror jeg ble tatt ut i fjor høst. I år blir det mye hardt arbeid, sier Djupesland.

 Økning for bergvarme og næring

Nekas på Årnes hadde ikke sett for seg høy vekst i år. 
– Vi var litt avventende, men nå tror jeg ikke det blir noen nedgang i år, sier daglig leder Are Troli. Bedriften opplevde bra vekst i første kvartal. Salget av luft-luft-varmepumper var omtrent som i fjor, mens bergvarme har tatt seg opp.
– Mange med dobbeltmantlet bereder fyrt på strøm vil over på bergvarme, forteller Troli. Nekas har også hatt bra med forespørsler fra næringskunder.
– Vi har satset mer på det enn tidligere fordi mange bedrifter har hatt høye energikostnader, poengterer Troli.

Etterslep

Salg av luft-til-vann – og væske-til-vann-varmepumper økte med henholdsvis 80 og 35 % i første kvartal.

– Høye strømpriser og økt fokus på energieffektivisering bidrar til økningen, sier Hagemoen. Den samme trenden viser salgsstatistikken i Sverige. Samtidig har de fleste leverandører hatt problemer med å skaffe nok varmepumper; ventetid på et halvt til ett år har vært vanlig.
– Dette etterslepet er nok noe av forklaringen på den høye veksten, spesielt for luft-til-vann-varmepumper, tror Hagemoen.