– Byråkrater mest negative til enøk-støtte

Det er hovedgrunnen til at Norge fortsatt mangler en plan for å nå målet om 10 TWh energisparing i bygg, seks år etter at målet ble vedtatt.

Bård Baardsen før høring i Energi- og miljøkomiteen 3. mai. 

Dette hevdet rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening overfor energi- og miljøkomiteen på Stortinget under høring om tillegget til energimeldingen. 

– Alle er for enøk, alle snakker fint om enøk i festtaler og debatter, påpekte Baardsen. Men enigheten stopper ved spørsmålet om virkemidler for å få til enøk og egenproduksjon av solenergi: Skal vi ha en aktiv virkemiddelpolitikk, eller la markedet og strømpriser ta seg av det? 

Baardsen mener de fremste tilhengerne av den siste tilnærmingen er embetsverket i olje- og energidepartementet og embetsverket i klimadepartementet. 
– Sammen med Enova. Dette er nok også hovedgrunnen til at utarbeidelse av en plan for å nå et mål om 10 TWh energisparing i bygg er blitt trenert i seks år, sier han. 

Varmepumpeforeningen kommer med tre oppfordringer i sitt innspill til energimeldingen med tillegget, nemlig at Stortinget bør be regjeringen sørge for: 

  • Å gi NVE i oppdrag å rapportere hvordan Norge ligger an for målet om å spare 10 TWh i bygg innen 2030
  • At også velprøvde og modne energitiltak får støtte, ikke bare senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon. 
  • Å sette av 1 milliard kroner til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, herunder borettslag og sameier

Les mer i selve høringsinnspillet