Kurs og arrangementer / Arrangement / Varmepumpekonferansen 2023 08.03.23

Varmepumpekonferansen 2023

Kraftmarkedet, klimaendringer, politikk og EU-forordninger vil påvirke markedet i årene som kommer.

Varmepumpemarkedet vokser sterkt i hele Europa, og i Norge etterlyser flere økt satsing på energieffektivisering, varmepumper og solenergi. Strømprisene er historisk høye, et kraftunderskudd forventes om få år, og media skriver daglig om varmepumper.

Hva kan vi som bransje vente oss framover? Varmepumpekonferansen tar opp de viktigste driverne – fra politikk og klimaendringer til kraftmarked og EU-forordninger. Prognosesenteret analyserer året som ligger bak oss og presenterer utsikter framover.

Innledere på Varmepumpekonferansen:

 • Rolf Iver Mytting Hagmoen, Norsk Varmepumpeforening
 • Helga Therese Tilley Tajet, Meteorologisk institutt
 • Sofie Marhaug, Stortingsrepresentant fra Rødt
 • Adrian Mekki, THEMA Consulting Group 
 • Anne Therese Gullberg, Kruse Larsen
 • Sandrine Bernard og Audun Heggelund, Miljødirektoratet
 • Karen Elkjær, Riksantikvaren
 • David Lund, Prognosesenteret

Takk til årets sponsorer:

 • Rototec AS
 • Robert Bosch AS
 • Mitsubishi Electric Europe B.v. Norwegian Branch
 • Båsum Boring AS
 • ABK-Qviller AS
 • Entrade AS
 • Armaturjonsson AS
 • Roth Norge AS
 • Daikin Airconditioning Norway AS

09.00 - 09.30 Registering og lett servering

Velkommen

Rolf Iver Mytting Hagemoen, Norsk Varmepumpeforening.

Færre vinterdager og flere hetebølger

Helga Therese Tilley Tajet, Meteorologisk institutt.

Klimaet er i endring, og nye varmerekorder settes hvert år. Snøen er fraværende i store deler av Europa nå i vinter. Hva slags vær må vi være forberedt på i Norge i årene framover? Meteorologisk institutt har arbeider med forslag til ny klimadata for dimensjonering av kjøling og oppvarming av bygg.

"Herregud! Jeg er så glad! Dere aner ikke!"

Sofie Marhaug, Stortingsrepresentant fra Rødt.

Sofie har håndtert både strømpriskrise og Russlands invasjon av Ukraina i sitt første år som stortingsrepresentant. Og kjempet for at myndighetene aktivt skal hjelpe husholdninger å redusere sitt strømforbruk gjennom enøktiltak, varmepumper og solenergianlegg.

10.40 - 11.10 Pause

Norge går mot kraftunderskudd - hvorfor er dette viktig?

Adrian Mekki, THEMA Consulting Group.

Norge går mot en negativ effekt- og energibalanse i løpet av få år, fastslår Statnett. I deler av landet vil dette i perioder gi svært høye strømpriser og Norge blir mer avhengig av import. Adrian har analysert hvordan energieffektivisering vil påvirke den norske kraftbalansen og strømpriser.

Regulering av F-gasser og forbud mot PFAS

Sandrine Bernard og Audun Heggelund, Miljødirektoratet.

EU har foreslått ny regulering av F-gasser, og Miljødirektoratet har sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland utarbeidet et forslag for EU om å forby bruk av PFAS i flere produktgrupper. Miljødirektoratet gir oss status for EUs regulering av kuldemedier.

12.15 - 13.15 Lunsj

Europeisk energi- og klimapolitikk. Hvordan påvirkes Norge?

Anne Therese Gullberg, Kruse Larsen.

Norge påvirkes i stor grad av europeisk energi- og klimapolitikk. En stadig større jungel av direktiver og forordninger skal sikre at både EU-landene og Norge faktisk når energi- og klimamålene. Hvilken betydning vil direktivene knyttet til REPowerEU og EUs Taksonomi ha for Norge og varmepumpebransjen?

14.00 - 14.30 Pause

Veileder for varmepumper i fredete og verneverdige bygninger

Karen Elkjær, Riksantikvaren.

Riksantikvaren har jobbet frem ny veileder om at det enkleste, mest effektive og billigste tiltaket som også gir minst inngrep i gamle bygg er å installere varmepumpe. Skal folk velge et tiltak for å spare energi i sitt gamle hus, så bør de tenke varmepumpe først.

Utsikter for varmepumpemarkedet

David Lund, Prognosesenteret.

Fjoråret ga rekordsalg av varmepumper, men hva kan vi vente i 2023 og framover? Høye strømpriser øker etterspørselen, mens høyere rente, lavere byggeaktivitet og økonomisk usikkerhet demper den. Prognosesenteret analyserer året som gikk og presenterer utsikter for varmepumpemarkedet. 

16.30 Konferansedagen avsluttes

Tidspunkt

8. mars fra kl. 09.00 - 16.30

Priser

Journalister og deltakere fra miljøorganisasjoner deltar gratis på arrangementet. Husk å skrive en merknad i kommentarfeltet når du melder deg på!

Sted

Hotel Continental 
Stortingsgaten 24/26
0117 Oslo

Overnatting

Hotel Continental tilbyr konferansepris på overnatting. Oppgi koden 231122NOR ved bestilling. Booking med konferansepris kan kun gjøres via telefon eller e-post. Frist for å få konferansepris på overnatting er 8. februar.
E-post: booking@hotelcontinental.no 
Telefon: 22 82 40 00

Adkomst

Vi anbefaler alle deltakere å benytte seg av kollektivtransport. Nærmeste holdeplass er Nationaltheatret, hit kan du ankomme med tog, t-bane, trikk eller buss. Planlegg reisen på ruter.no.

Parkering

Nærmste parkeringshus er Aimo Park - Saga P-hus