Kurs og arrangementer / Kurskalender / Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier 10.11.21

Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko, og kunnskap om risiko gir et grunnlag for å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene.

Dette lærer du

Å håndtere brannfarlige kuldemedier som R32 og propan krever god kunnskap om sikkerhet. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening. 

 • Varmepumper og kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium
 • Brannfarlige kuldemedier, type HFK, HFO og HK (hydrokarboner)
 • Sikkerhetsklasser, fareklasser og risikovurdering
 • Fyllingsmengder
 • Ventilert kabinett, maskinrom og utendørs installasjon
 • Personlig verneutstyr, HMS og riktig verktøy
 • Transport og lagring
 • Service – inngrep i kuldemediekretsen
 • Lekkasjekontroll

Målgruppe

Deltakerne bør ha praktisk yrkesbakgrunn. Det er en fordel, men ikke nødvendig, med basiskunnskaper om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg.

Kursmateriell

 • Kurskompendium (Brannfarlige kuldemedier 2.utg skrevet av Stig Rath)
 • Nettbasert eksamen
 • Bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen

Varighet

1 dag

Enkel timeplan

Kurset vil bli gjennomført som teori, men med samtaler om beste praksis og demonstrasjon av verktøy

07.30 - Registrering
08.00 - Velkommen 
11.00 - Lunsj 
16.00 - Oppsummering av kurset og avslutning

 

Sted for kurset

Kuben Yrkesarena, Teknologisenteret. Kabelgaten 10 – 12, 0606 Oslo

Timeplan for kurset

Dag 1 – 8 – 16 – teori

Registrering starter kl. 07:30 – Oppmøte på Teknologisenteret (rom 1610).

Lunsj

Det blir servert lunsj.

Overnatting

Hotel 33 ligger 5 min. fra Teknologisenteret med adresse Østre Aker vei 33, 0581 Oslo. Rom kan bookes direkte til resepsjonen på q.hotel33@choice.no eller på tlf. 23 19 33 33. Oppgi Norsk Varmepumpeforening for rabatt på reserverte rom (må bestilles senest 2 uker i forveien).

Faktura og betaling

Faktura sendes ut ved påmelding til kurs og betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. da opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt. Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften (minimum 1000 kroner) dersom man ikke har andre som kan ta plassen. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full deltakeravgift. Kursmateriell vil da bli ettersendt. 

Forkunnskaper

Kurset henvender seg i utgangspunktet til de med varmepumpe- og kuldeteknisk erfaring som fagbrev eller F-gass sertifikat, men er også åpet for teknisk personell som jobber med kuldemedier i hverdagen. Ved stor pågang vil kursdeltakere siles med «likesinnede» slik at kurset kan spisses mot aktuell yrkesgruppe. Dette for å oppnå best mulig kvalitet på kursene.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset. NOVAP vil utstede et bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får deltagerne tilgang til en nettbasert eksamen hos NOVAP. Det blir utstedt et bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen.

Adkomst

Flybussen stopper på Risløkkalléen (Flybuss FB3). Kommer du med bil følger du skilter mot Økern Nord. Nærmeste T-banestasjon er Risløkka og Økern som kjøres av T-banens linje 5. Planlegg reisen på ruter.no.

Parkering

I garasjen på Kuben koster parkering kr. 130 per døgn. Hotellets gjester parkerer gratis på felt C. Like ved Hotel 33 er det flere parkeringsplasser der parkering koster kr. 150 per døgn (Felt E & F).

Smittevern på kurs

Klikk her for å komme til vår oppdaterte oversikt over tiltak som gjennomføres av deg som deltaker og av oss som arrangør.