Kurs og koronavirus

Slik blir planlagte kurs og arrangementer påvirket av det pågående utbruddet av koronaviruset Covid-19. Alle praktiske kurs i Oslo kommune starter opp igjen fra 31. mai 2021.

Kurs i Oslo kommune:

Alle kurs i Oslo kommune er avlyst til og med 30. mai 2021. Noen kurs blir flyttet til andre kurslokasjoner for å sikre en trygg gjennomføring. Alle som er påmeldt kurs blir kontaktet fortløpende av NOVAP. Nettbaserte kurs gjennomføres selvsagt som planagt.

Kan du komme på kurs hos oss i Oslo?

Så lenge du kommer fra et område som har like tiltak (eller mindre strenge) enn Oslo kommune er du hjertelig velkommen til oss i Oslo. Hvis det f.eks. er forbud mot arrangementer i kommunen der du bor skal du heller ikke reise til Oslo for å delta på et arrangement der. Hvis du er i tvil må du ta kontakt med oss i NOVAP.

Gjennomføring av kurs i korona-tider:

Vi sørger for å ha store nok lokaler til at gode smittevernstiltak kan opprettholdes. På praktiske kurs vil det bli begrenset til kun 8 deltakere per kurs slik at hver kandidat jobber alene på de praktiske øvelsene. På teorikurs vil vi så langt det lar seg gjøre sørge for at det er minimum 2 meter avstand mellom kursdeltakere i klasserommet.

NOVAP følger retningslinjer fra lokale myndigheter, Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet for reiser og arrangementer. Vi skal bidra til å redusere spredning, omfang og konsekvens av korona-viruset i samfunnet. Vi må alle sørge for å minimere belastningen på helsetjenesten.

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste.

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle kursdeltakere og ansatte er kjent med tiltakene under.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.

Kursdeltakere og forelesere skal vaske hender

  • Når man kommer til kurslokalet
  • Etter hosting/nysing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider

Alternativer til håndvask:

  • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Hostehygiene:

  • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
  • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Kontakt oss

Har du spørsmål til gjennomføring av ditt kurs eller andre ting relatert til dette, ber vi deg ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema.