Kurs og koronavirus

Slik blir planlagte kurs og arrangementer påvirket av det pågående utbruddet av koronaviruset Covid-19.

Kan du komme på kurs hos oss i Oslo?

Så lenge du kommer fra et område som har like tiltak (eller mindre strenge) enn Oslo kommune er du hjertelig velkommen til oss i Oslo. Hvis det f.eks. er forbud mot arrangementer i kommunen der du bor skal du ikke reise til Oslo for å delta på et arrangement der. Hvis du er i tvil, må du ta kontakt med oss i NOVAP.

Gjennomføring av kurs i korona-tider:

Vi sørger for å ha store nok lokaler til at gode smittevernstiltak kan opprettholdes. På kurs vil vi så langt det lar seg gjøre sørge for at det er minimum 1 meter avstand mellom kursdeltakere og kursholdere. Alle deltakere skal bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. 

Det blir gjennomført jevnlig rengjøring og desinfeksjon på kurssenteret slik at du som kursdeltaker skal være trygg. Minium en gang om dagen blir det gjennomført smittevernrunder.

NOVAP følger retningslinjer fra lokale myndigheter, Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet for reiser og arrangementer. Vi skal bidra til å redusere spredning, omfang og konsekvens av korona-viruset i samfunnet. Vi må alle sørge for å minimere belastningen på helsetjenesten.

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste.

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle kursdeltakere og ansatte er kjent med tiltakene under.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.

Kursdeltakere og forelesere skal vaske hender

  • Når man kommer til kurslokalet
  • Etter hosting/nysing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider

Alternativer til håndvask:

  • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Hostehygiene:

  • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
  • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Kontakt oss

Har du spørsmål til gjennomføring av ditt kurs eller andre ting relatert til dette, ber vi deg ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema.

Last ned informasjonsark om smittevern på våre kurs her!