Utskifting av oljefyr

Neste kurs er 12.12.2018.

Fra 1. januar 2020 innføres forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.

Det er i dag 60.000 - 80.000 oljefyrer i boliger, 20.000 i næringsbygg, samt 75.000 parafinkaminer. Hvilke alternativer har man ved utskifting av fossil oljefyring? Kan vi i tillegg spare penger på å bli mer miljøvennlige?

Dette kurset vil fokusere på hvordan du skifter ut en oljefyr med varmepumpe, og du vil lære hvilke typiske fallgruver du må unngå ved å gå fra en høy- til en lavtemperert varmekilde.

Det vil også fokuseres på gode og kostnadseffektive varmepumpeløsninger for nye boliger.

Kurset er utviklet av David Zijdemans for Norsk Varmepumpeforening. I etterkant av kurset får deltakerne tilgang til en nettbasert eksamen. Når eksamen er gjennomført og bestått blir det sendt ut et personlig kursbevis.

Se alle datoer og steder her!

Målgruppe:

Rørleggere, prosjektledere og installatører som skal fjerne en oljefyr og dimensjonere riktig varmepumpe og installere denne i en- og flermannsboliger.

Datoer og steder:

Kristiansand - Mandag 19. november
Oslo - Onsdag 21. november
Tromsø - Onsdag 28. november
Bodø - Torsdag 29. november
Bergen - Onsdag 12. desember
Trondheim - Onsdag 9. januar

Foreleser på kurset er David Zijdemans:

David har fagbrev som rørlegger og er utdan­net Siv. Ingeniør fra NTNU. Han har bak­grunn som Rådgivende inge­niør, Teknisk direktør i OSO Hotwater, Fagdi­rektør i Skarland Press/VVS-Foreningen og er nå selvstendig næringsdrivende i Zijdemans Consult AS. Han er forfatter av lærebo­ken Vannba­serte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhånd­boka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk.

David underviser på teknisk fagskole og holder fagkurs og foredrag for nærmere 1500 personer hvert år rundt om i hele Norge.

David Zijdemans - Zijdemans Consult AS

Kommende datoer:

12.12.2018

09.01.2019