Fortsatt stor interesse for optimal prosjektering

Det har vært stor interesse for kurset "Optimal prosjektering av større varmepumpeanlegg" og de 2 første kursene var fulltegnet med tilsammen rundt 100 deltagere. For å møte etterspørselen er det nå satt opp 3 nye kurs.

Varmepumpekompetanse en forutsetning

Økt fokus på miljø og reduserte klimautslipp medfører at fremtidens bygninger vil ha strengere krav til lavt energiforbruk og et godt inneklima. Hvis byggeiere ønsker seg et bygg i energiklasse A vil det nesten være en forutsetning å bruke energieffektive varmepumper for oppvarming og kjøling av bygningen. Det er derfor ikke rart at det har vært en formidabel interesse for dette kurset. Tilbakemeldingene fra deltagerne har også vært svært positive.

2 dagers kurs med eksamen

Formålet med kurset er å gi en innføring i viktige forhold rundt prosjektering fordi kompetanse er avgjørende for å realisere driftssikre og energieffektive varmepumpeanlegg. Kurset går over 2 dager og holdes på Bjørvika konferansesenter i Oslo. Etter endt kurs, vil deltagerne få tilgang til eget intranett med utdypende materiell og få tilsendt kursbevis etter avlagt nettbasert eksamen.

Interessert?

For mer informasjon og påmelding, se aktuell kursdato:

26. - 27. septemper: Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg