Innspill til Statsbudsjettet 2020 – Kommunal- og forvaltningskomiteen

Les NOVAPs innspill her.

Til Kommunal- og forvaltningskomiteen                        18.10.2019

Innspill til Statsbudsjettet for 2020

Norsk Varmepumpeforening sitt hovedinnspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen for 2020 er at Stortinget gjennom behandlingen av budsjettet må si ja til en innføring av nesten nullergibygg i teknisk byggforskrift i 2020 i tråd med klimaforliket. 

1. Innfør nesten nullenergibygg i teknisk byggforskrift fra 2020 

Norsk Varmepumpeforening mener det er viktig at nesten nullenergibygg innføres i teknisk byggforskrift i 2020 i tråd med klimaforliket. Vi mener også det er viktig at Norge implementerer revidert bygningsenergidirektiv fra 2010 og 3. revisjon av bygningsenergidirektivet fra 2018. 

Elektrisitet som frigjøres gjennom strengere krav i teknisk byggforskrift kan erstatte fossil energibruk innen transport og industri. Statnett har beregnet at vi trenger 14 TWh for å elektrifisere hele transportsektoren. NVE har beregnet at eksport av 10 TWh ny vindkraft kan kutte CO2-utslipp med 5 millioner tonn. Samme effekt får vi hvis vi eksporterer 10 TWh som frigjøres gjennom strengere krav i teknisk byggforskrift.

Norsk Varmepumpeforenings forslag til komitémerknad:
-    Komiteen ber regjeringen følge opp klimaforliket fra 2012, og innføre krav til nesten nullenergibygg i Norge i 2020 med et vesentlig lavere energibruk enn TEK 17. 


Rolf Iver Mytting Hagemoen I Norsk Varmepumpeforening