Hvor skal du finne 40 milliarder nye kWh til det grønne skiftet, Erna Solberg?

Dette er hva Norge trenger for å halvere klimagass-utslippene. Likevel vil ikke statsministeren satse på konfliktfri energieffektivisering.

Foto: NVE. 
Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet
Tore Strandskog, dir. næringspolitikk, Nelfo
Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder, Norsk Varmepumpeforening
Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef, Byggevareindustriens Forening
 

Erna Solberg hevder 26. juni i Dagsnytt 18 at energieffektivisering ikke er et direkte klimatiltak i Norge, og at vi derfor ikke bør satse på det nå. Det går på tvers av en rekke fagpolitikere på Stortinget, inkludert hennes partikollegaer i Høyre, som ser at vi må bruke energi mer effektivt for å sikre nok fornybar strøm til det grønne skiftet. Det samme mener 22 miljø-, bransje- og fagorganisasjoner som etterlyste en sterkere satsing på energieffektivisering i koronakrisepakken som ble vedtatt av Stortinget før sommeren. 


Fossil energibruk blir ikke borte uten mer fornybar strøm

Statsministeren er opptatt av direkte klimagasskutt, men elektrifisering av transport og industri krever tilgang på fornybar strøm. Statnett har beregnet at for å halvere klimagassutslippene gjennom en omfattende elektrifisering av Norge, kreves det 40 milliarder kWh ny strøm. Til sammenligning var strømforbruket i Norge 135 milliarder kWh i 2019.
Denne nye strømmen kan komme fra nybygd kraftproduksjon eller fra energieffektivisering i byggsektoren. I Norge er det til dels betydelig motstand mot å bygge ny fornybar energi. NTNU har beregnet at det frem til 2050 er mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 milliarder kWh, og å redusere elforbruket i byggsektoren med 31 milliarder kWh.

EU satser på energieffektivisering

Vi mener energieffektivisering er minst like viktig i Norge som i EU. Alle land i EU har et kvantifiserbart mål for energieffektivisering, og en handlingsplan for å nå dette målet. Sverige, som også i hovedsak har CO2-fri strømproduksjon, har 50 prosent mer effektiv energibruk innen 2030 som mål.
I Norge mangler vi mål og handlingsplan for energieffektivisering. Mens EU sin krisepakke hadde 1000 milliarder hvert år til mer effektiv energibruk, er dette utelatt i den norske krisepakken. 
Energieffektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm. Hvis Erna Solberg mener at energieffektivisering ikke skal prioriteres, må hun fortelle oss hvordan hun vil fremskaffe nok strøm til å erstatte de store mengdene fossil energi som brukes innenfor transport og industri. Uten denne strømmen blir det ikke noe grønt skifte.

Dette innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv 14.07.2020

Se også Regjeringen har glemt småbedriftene i det grønne skiftet