Nordisk Energikontroll AS

Nordisk Energikontroll er totalentreprenør av varme- og kjøleanlegg til borettslag, sameier, næringsbygg og offentlige bygg.

Nordisk Energikontroll ble etablert i 1996, har 8 ansatte og omsatte for 60 millioner kr i 2017. Selskapet leverer tjenester innenfor varmesentraler, tekniske entrepriser og energiløsninger, som:

  • Enøk og oppgradering av varmesentraler. Nordisk Energikontroll har spesialisert seg på å integrere varmepumper i store energisentraler. 
  • Større tekniske entrepriser for varme og ventilasjon. Her har Nordisk Energikontroll en allianse med Ing D S Baastad AS. 
  • Styring og overvåkning av vannbårne varmeanlegg, med optimalisering av drift.
  • Service for anlegg selskapet har levert.

Nordisk Energikontroll AS holder til på Skjetten, og eies av fire ansatte gjennom deres respektive investeringsselskaper.

Nordisk Energikontroll AS
Hvamstubben 17
2013 Skjetten
www.noen.no
E-post: salg@noen.no
Telefon: 64845520