Multiconsult Norge AS

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving.

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av rundt 3000 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i syv ulike forretningsområder:

  • Bygg & Eiendom
  • Industri
  • Olje & Gass
  • Samferdsel
  • Fornybar Energi
  • Vann & Miljø
  • By & Samfunn

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen 
0213 Oslo
https://www.multiconsult.no
E-post: oslo@multiconsult.no
Telefon: 21 58 50 00