FT Klima AS

FT Klima AS er et lite foretak etablert i 2014. Vårt fokus er på inneklima og energi. Vi leverer nytt utstyr, feilsøker og retter feil på gammelt utstyr i tillegg til å være rådgiver for byggeier.

Noe av det vi tilbyr:

  • Levering og montering av alle typer varmepumper for næringsbygg og private.
  • Levering og montering av ventilasjon for næringsbygg og boliger.

  • Energioptimalisering av eksisterende anlegg.

  • Vannbehandling av varme- og kjøleanlegg.

  • Serviceavtaler som sikrer levetid, funksjon og rask hjelp dersom noe uforutsett skulle inntreffe.

FT Klima AS
Hemsgata 54
3242 Sandefjord
E-post: fredrik@ftklima.no