Fjordvarme AS

Fjordvarme tilbyr rådgivning og prosjekteringstjenester for fornybare energiløsninger.

Selskapet ble etablert i 2004, har fire ansatte og omsatte i 2017 for drøyt 5 millioner kr. Fjordvarme har blant annet utviklet og driftet fjordvarmeanlegget i Nordfjordeid, og vært rådgiver for flere fjordvarmeanlegg rundt i Norge. 

Tjenestene fra Fjordvarme dekker områder som prosjektadministrasjon, prosjektering og drift av energianlegg, fornybare energiløsninger, energibruk i bygg og VA-anlegg. Fjordvarme og har som uttalt mål å være landsledende innenfor rådgivning knyttet til lavtempererte energianlegg. 

Fjordvarme er samlokalisert med majoritetseier Nordplan AS, som også eier Enøk-senteret i Ørsta. Til sammen representerer disse bedriftene et bredt kompetansefelt for rådgivning, prosjektering og drift av bygg, infrastruktur og energianlegg.  

Fjordvarme AS
Eidsgata 45
6770 Nordfjordeid
www.fjordvarme.no
E-post: magne.hjelle@fjordvarme.no 
Tlf: 908 26 775