Entalpy AS

Entalpy produserer varmepumper spesialisert for å tørke og kontrolle temperatur i bygninger under oppføring.

Entalpy AS produserer skreddersydde luft-til-luft-varmepumper som gir utslippsfri varme, kjøling og uttørking til ulike formål, med fokus på bærekraftig drift og miljøeffektivitet. Selskapet ble etablert i 2021 og har utviklet og prosjektert eget design for funksjoner, kjøleteknikk og luftbehandling. Alle varmepumper produseres i Norge, og Entaply benytter både lokale og internasjonale produsenter for ramme, deksler, komponenter, sluttmontasje og testing. Cloud-funksjonalitet er standard for alle varmepumpene.
 
Ifølget Entalpy viser felt-erfaring at varmepumpene fungerer fra -20º til + 20 ºC utetemperatur.

Entalpy AS

Langgata 38,
4306 Sandnes

entalpy.no
E-post: frank@entalpy.no
Telefon: 905 64 983