Børresen Cooltech AS

Børresen Cooltech AS er en av Norges største klima- og kuldegrosssister, og har klimaprodukter og løsninger for både boliger og næring.

Børresen Cooltech AS ble etablert i 1968, har 27 ansatte og omsatte i 2018 for 109 millioner kr. Selskapet eies av børsnoterte Beijer Ref AB i Sverige, en av de største kulde- og klimagrossistene i Europa. 

Produktspekteret og agenturene til Børresen Cooltech AS dekker alt fra SCM Frigo CO2-aggregater, Frascold kompressorer og Danfoss automatikk til klimaprodukter fra Mitsubishi Heavy Industries, Carrier og Technibel. Klimaproduktene omfatter alt fra luft-til-luft og luft-til-vann-løsninger for boliger, til større varmepumpe- og aircondition-løsninger for næring.
 
Børresen Cooltech har også en egen patentert CO2 tappevannspumpe, Q-ton. Selskapet vektlegger god service, gode produkter, teknisk kompetanse og et veldrevet logistikk-system. Hovedkontoret ligger på Langhus i Akershus, og Børresen Cooltech har også avdelinger i Stavanger og Tromsø.  
 
Børresen Cooltech AS
Håndverksveien 13c
1405 Langhus
www.mitsubishivarmepumper.no
www.kazan.no
www.borresen.no

E-post: klima@borresen.no
Telefon: 23 16 94 00