Tre myter om varmepumpe på hytta

Høye strømpriser og null strømstøtte gjør varmepumper ekstra relevante for norske hytteeiere i år. Styrer du unna de vanligste mytene når du gir kundene råd?

Når strømprisen smerter, er det godt å ha varmepumpe på hytta – men det gjelder likevel å bruke den smart. 

Om lag 7 % av alle solgte varmepumper i Norge gikk til fritidsboliger i 2021, ifølge tall fra Prognosesenteret. Høye strømpriser har gitt et solid oppsving i interessen for varmepumper i år, både blant medier og menigmann. Det gjelder spesielt luft-til-luft-varmepumper. 

På hytter er det litt andre forhold å ta hensyn til enn i en bolig som brukes hele året. Det handler særlig om å unngå frostskader og fuktproblemer, uten å bruke unødvendig mye strøm. Så hvor varmt bør det være på hytta når den ikke er i bruk? 

Myte #1: Vedlikeholdsvarme bør være 15 til 16 °C

Den viktigste grunnen til å varme opp hytter som ikke er i bruk, er å unngå frostskader. Sintef Community anbefaler at temperaturen ikke bør senkes lavere enn ca. 10 °C for å unngå frostskader i hytter med innlagt vann. 

Mange varmepumpemodeller har en funksjon for vedlikeholdsvarme som gir 10 °C. 
– Vi har gode erfaringer med den, men du må alltid ha en form for reserveløsning. Det kan være panelovner som stilles inn med et lavere settpunkt enn varmepumpa, for eksempel 5°C, sier Morten Østerhagen, produktsjef i Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch. Reserveløsninger er særlig viktig i rom som må holdes frostfrie. 

Østerhagen tror rådet om 16 °C vedlikeholdsvarme henger igjen fra den tida dette var laveste mulige innstilling på standard inverterstyrte varmepumper. 

Maks viftehastighet
På modeller som ikke egen funksjon for vedlikeholdsvarme kan temperaturen settes til 10 °C manuelt når hytta ikke brukes. 
– Men husk å tipse kunden om at viftehastigheten bør stå på maks, sier Einar Gulbrandsen, kurs- og informasjonsansvarlig i Varmepumpeforeningen. 

Ingen folk, ingen fuktproduksjon
Høy nok temperatur er også relevant for å unngå kondens, fuktskader og muggsopp. Det skyldes at relativ luftfuktighet synker når temperaturen øker.  
– Hvis relativ luftfuktighet ligger over 80 % over tid, kan det gi gode vekstvilkår for muggsopp. Men det er ikke noe fuktproduksjon hvis det ikke er folk på hytta, poengterer Odd Ivar Holth, fagansvarlig fukt i Mycoteam. Vinterstid kan det likevel være greit å lufte ei hytte på fjellet før du drar, hvis lufta inne har blitt fuktig fra matlaging, våte klær og lignende. Holth sin anbefaling til temperatur er det han følger på egen hytte: 
– Innetemperaturen bør ligge på 10 til 12 °C når hytta ikke er i bruk.

Myte # 2 Innetemperatur er viktig for effektiv avriming

Et argument for å holde høyere vedlikeholdsvarme enn 10 grader, er å sikre effektiv avriming av utedel.
– Innetemperaturen har ikke så mye å si for energien som skal tilføres under avriming, sier Morten Solsem, fagsjef varmepumper i ABK-Qviller AS, og utdyper: 

  • Rett før avriming holder kjølerørene og veksleren i innedelen fortsatt en temperatur mellom anslagsvis 20 og 40 grader °C, i hovedsak avhengig av kompressorens pådrag.
  • Når avriming starter, utlignes trykket og temperaturen. Vifta i innedelen står stille, og det betyr at den ikke får tatt opp noe særlig varme fra rommet.

– Det er litt varme i kjølerørene og selve veksleren, men den blir uansett kald som fordamper når varmepumpa går over på avriming. Energien som hentes fra romluften er nok veldig liten sammenlignet med det som hentes fra strømnettet, poengterer Solsem.

Morten Østerhagen er heller ikke bekymret for å holde vedlikeholdsvarmen på 10 grader. 
– Noe varme hentes fra innelufta, men det er begrenset, påpeker han, og legger til at temperaturnivået er nøye vurdert av Mitsubishi Electric. 
– Det å sikre at avrimingen fungerer var viktig for fabrikken før de godkjente 10-gradersfunksjonen, opplyser Østerhagen.

Myte # 3 Det er liten forskjell i energibruk med 10 °C og 16 °C vedlikeholdsvarme

Enova bruker en tommelfingerregel som sier at for hver grad du senker temperaturen, sparer du 5 prosent strøm.
– Det vil si at 6 °C høyere vedlikeholdsvarme gir 30 prosent høyere strømbehov, sier Gulbrandsen. Varmepumper med årsvarmefaktor på 3,3 får 70 % «rabatt» på denne økningen. Derfor vil 6 °C høyere temperatur øke strømbehovet med 9 % med luft-til-luft-varmepumpe. 

I tillegg vil varmepumpa sannsynligvis fungere mer effektivt ved 10 °C i vedlikeholdsmodus, blant annet fordi den leverer lavere temperatur og vifta kan gå for fullt uten å sjenere noen. 
– Å tallfeste dette er komplisert fordi andre faktorer kan trekke effektfaktoren litt ned. Hvis vi gjør det enkelt og sier at 16 °C vedlikeholdsvarme i hvert fall gir 10 % høyere strømregning, er vi nok nøkterne, oppsummerer Gulbrandsen. 

10 % høres kanskje ikke mye ut, men er nok til å svi med dagens strømpriser. For ei hytte som bruker 15 000 kWh i året og 70 % av dette til oppvarming (10 500 kWh) blir det 1050 kWh ekstra og tusenlapper ut på vidda:

  • 2 kr/kWh: 2100 kr  
  • 4 kr/kWh: 4200 kr 
  • 6 kr/kWh: 6300 kr

– Likevel er det absolutt ikke grunn til å ha lavere temperatur enn ca. 10 °C. Kostnadene for eventuelle vannskader er i en helt annen liga, understreker Gulbrandsen. Derfor er det alltid en fordel for hyttekunder å kunne følge med varmepumpa via app eller lignende.