Slik tetter du gjennomføringer i nye boliger

Med gjennomføringsrør, teip, dobbel tetting og tålmodighet til riktig tid er det meste løst.

 Gjennomføringsrøret går fra vindsperre utvendig (plata il venstre) inn til dampsperra i plast. 

I nye, lekkasjetette boliger er det smart å bruke lekkasjetette gjennomføringsrør. Og de skal gå fra dampsperre til vindsperre, ikke hele veien gjennom veggen. På den måten er det mulig å tette både mot vindsperre og dampsperre.  

– Når du vet hvordan du skal gjøre det, er det ikke vanskelig å sørge for tette gjennomføringer, sier Are Troli, daglig leder i Nek AS. Are har lang erfaring som varmepumpeinstallatør og har i tillegg fagbrev som tømrer, så han er godt vant med lekkasjetetting. 

Derfor spurte Varmepumpeforeningen Are om hjelp til å lage lekkasjetette gjennomføringer i en demo-vegg som skal stå på vårt kurssenter på Kuben Yrkesarena. Denne veggen er uten isolasjon slik at det er mulig å se flere trinn og den ferdige gjennomføringen. 
– Med gode rutiner tar ikke dette lang tid, poengterer Are.

Her får du oppskriften!

Før du går i gang

Dette trenger du i tillegg til vanlig montasjeutstyr

 • Gjennomføringsrør med kant
 • Hullsag i to størrelser:
  • En like stor som kanten på gjennomføringsrøret, og en like stor som selve gjennomføringsrøret
 • Lim (Tec7 eller tilsvarende)
 • Teip som er godkjent for tetting mot vindsperre og dampsperre
Bruk et gjennomføringsrør med kant, og hullsager i to størrelser.  

Dette må du huske på

 • Gjennomføringsrøret skal gå fra dampsperre innvendig fram til vindsperre utvendig, ikke hele veien gjennom veggen 
 • Ikke sag hull i dampsperra når du tar hull innvendig!
 • Hold deg på den sikre siden ved å tette dobbelt: Både med lim og med teip mot dampsperre og vindsperre

Lekkasjetette gjennomføringer, steg for steg

1. Ta hull innvendig og utvendig

Begynn med å pilotbore som vanlig, med tilstrekkelig fall ut av veggen.

 Ta hull utvendig gjennom både kledning og vindsperre/vindsperreplate. Her bruker du den minste hullsaga. 


Innvendig hulltaking.  
 • Ta hull i gipsplate/innervegg med den største hullsaga. 
  • Hullet er større enn ved vanlige installasjoner, så bruk montasjeplata og mål til slik at hullet ikke blir synlig utenfor innedelen når den er ferdig montert.
  • Pass på at du ikke skader dampsperra! 

2. Skjær hull i dampsperra

Dytt vekk isolasjonen så du ser dampsperra, sett røret inntil og tegn rundt med en tusj. 

 

Ta et hull som er litt mindre enn rundingen.  
 • Skjær et hull i dampsperra som er litt mindre enn rundingen, det vil si diameteren på gjennomføringsrøret. Da vil dampsperra legge seg stramt rundt røret. Her er det lurt å ta seg god tid! 
 • NB! Du kan ikke bruke hullsag gjennom dampsperra!


3. Kapp til gjennomføringsrør fra dampsperre til vindsperre

 • Mål avstanden fra dampsperre ut til vindsperre, og kapp gjennomføringsrøret skrått så det ender i flukt med vindsperra. 
Gjennomføringsrøret skal gå fra dampsperre innvendig til vindsperre utvendig. 

 

Kapp røret skrått slik at det går i flukt med vindsperra. Da blir det mye lettere å tette mot vindsperra.


4. Sett inn gjennomføringsrøret og tett det mot dampsperre – med både lim og teip

 Ha godt med lim bak på kanten rundt gjennomføringsrøret før du setter det inn. 
 • Sett inn røret, og dytt kanten godt mot dampsperra slik at kanten tetter godt mot dampsperra. 
 • I tillegg tetter du ved å teipe mot dampsperra. Kutt til teipbiter som du fester på innsiden av røret og fører ut over kanten mot dampsperra. Bruk mange nok til at du dekker rundt hele. 

Med både lim og teip mot dampsperra sikrer du deg godt mot luftlekkasjer rundt gjennomføringsrøret. 

Pass på at teipbitene dekker hele veien rundt gjennomføringsrøret.

5. Tett mot vindsperre med lim og teip

Ha på lim rundt kanten av røret mot vindsperra hele veien rundt, og jevn det ut.

 

Tett med teip i tillegg, på samme måte som for dampsperra. Kutt til teipbiter du fester inne i røret og fører over kanten ut på vindsperra. Det kan være litt fiklete, så ta deg god tid her også.

Nå er gjennomføringen tett mot både dampsperre og vindsperre, og du kan gjøre ferdig installasjonen som du pleier!

Slik tetter du gjennomføringer i nye boliger