R32 og flaring innendørs

Under visse forutsetninger kan du gjøre flarekoblinger innendørs på anlegg med brannfarlige kuldemedier som R32. Her får du vite hva som skal til.

Slik ser en moderne flaremutter ut, de kommer med og uten hull på siden. Foto: Evendo Teknikk AS. 

Skal du koble sammen utedel og innedel på en luft-til-luft-varmepumpe med R32 ved hjelp av en flarekobling innendørs, må du særlig passe på tre ting. Det forteller Stig Rath, spesialist på brannfarlige kuldemedier og kursholder for Varmepumpeforeningen: 

  1. Gjør flarekoblingen direkte på innedelen 
  2. Bruk moderne flaremuttere
  3. Sørg for at koblingen er enkelt tilgjengelig for inspeksjon og lekkasjekontroll

 1. Gjør flarekoblingen direkte på innedelen

– En flarekobling må være på fabrikantens stusser på innedel- og utedel, understreker Rath. Skal du skjøte innvendige rørstrekk, må du bruke permanente hardlodde-forbindelser. 

2. Bruk moderne flaremuttere

Du kan bare gjøre flarekoblinger innendørs med den nye typen flaremutter, som oppfyller skjerpede krav til tetthet.
–  Du må bruke slike muttere! Andre typer er ikke lovlig innendørs. Men utendørs kan du fortsatt bruke gammel type flaremutter, opplyser Rath.

3. Sørg for at koblingen er enkelt tilgjengelig for inspeksjon og lekkasjekontroll

Dette gjelder koblinger både innendørs og utendørs. En flarekobling kan godt plasseres bak innedelen. Da er den usynlig for folk flest, men tilgjengelig for tekniker. 
– Koblingen kan også ligge skjult i en plastkanal, men du kan ikke legge en kobling skjult bak kledning utvendig, understreker Rath. Da er den ikke enkelt tilgjengelig. 

Har du en kunde som likevel insisterer på skjult montasje? 
– Det løser du med å lodde rørene, fastslår Rath. 

Tre andre ting du bør være klar over

Han nevner tre andre ting du bør ha i mente når det handler om innendørs flaring og R32. 

  • Du kan ikke gjenbruke en flareforbindelse. – I det øyeblikket du skrur av en flareforbindelse, kan du ikke bruke den om igjen. Da må du kutte røret og flare på nytt, påpeker Rath. Mutteren kan gjenbrukes, men ikke selve flaren.  
  • Lodding er det aller beste. – Det beste er selvsagt om du heller lodder rørene. Lekkasjer er den største utfordringen. Har du loddet, vet du at det er tett, understreker Rath.
  • Sjekk hva importøren sier. Noen importører angir at alle flarekoblinger på deres produkter skal være utendørs – så det er fornuftig å sjekke installasjonsmanualen før du setter i gang. 

FAKTA: Krav i produktstandarder går foran

Forutsetningene for innendørs flaring nevnt ovenfor kommer fra produktstandarden IEC 60335-2-40:2018. 
– En del tror at NS-EN 378 kan benyttes for alle kuldeanlegg og varmepumper, men dette er feil, understreker Rath. Han presiserer at produktstandarder alltid har forrang foran en generell standard som NS-EN 378. 
– Luft-til-luft-varmepumper kommer inn under produktstandarden IEC 60335-2-40. Så selv om NS-EN 378 ikke setter krav om ny type flaremutter, spiller det ingen rolle. Kravet i produktstandarden IEC 60335-2-40:2018 er det som gjelder, påpeker han.

Stig Rath på Kuben
Foto: Ole Dyre Hesledalen

Hvordan løser du installasjoner der flareforbindelser skal legges skjult? 

 Bli med på praten i vår nye Facebook-gruppe for fagfolk

Varmepumpepraten på Facebook