Fire ting å huske når du skal bytte ut en varmepumpe

Mer enn hver tredje luft-til-luft-varmepumpe som selges i Norge går nå til å erstatte en gammel varmepumpe. Her er fire ting du bør ha kontroll på for slike oppdrag.

Levetida går mot slutten for stadig flere varmepumper i Norge. 

Allerede om et par år blir utskifting like stort som nye installasjoner, om Prognosesenteret får rett.  
– Når du skal erstatte en gammel luft-til-luft-varmepumpe, tenk at du skal gjøre installasjonen bedre enn den var, oppfordrer Arild Larsen, kursholder for Varmepumpeforeningen. Her er fire tips til utskifting: 

#1. Se opp for gamle feil

 • Er gjennomføringen i veggen tettet mot vindsperre og dampsperre?
 • Føres kondensvannet til bakken? 

 • Ledes vann fra avriming vekk fra veggen
 • Er innedelen montert i riktig høyde? Veggmodeller er ment for montering 180 cm over gulvet. 
 • Er utedelen montert på grunnmur eller bakkestativ?  

– Er det feil ved den opprinnelige installasjonen, bør du rette det selv om kunden ikke klager der og da. Det skal mye til at du som profesjonell part ikke får ansvar for eventuelle feil som påklages i etterkant, understreker Larsen. 
– Og for all del: Ikke bytt ut gamle feil med nye! 


Bak blanke kanaler kan det skjule seg gamle synder. 


#2. Sjekk alt elektrisk

Når du erstatter en gammel varmepumpe, er det viktig å sjekke at alle elektriske tilkoblinger er dimensjonert godt nok, jordet og koblet til jordfeilbryter. 
– Du kan ikke uten videre bare bruke det som finnes i anlegget fra før, for det er ikke sikkert alt er riktig gjort, understreker Larsen. Setter du inn en varmepumpe med større effekt, er det ekstra viktig å sjekke dimensjonene på elektriske tilkoblinger. 

#3. Bytt rørstrekk mellom innedel og utedel

– Vi anbefaler alltid å legge nye, rene rør der det er praktisk mulig. Det er alltid fare for at det henger igjen noe olje med rester av gammelt kuldemedium som kan skape problemer, sier daglig leder Morten Kind i Kind Energi. 

Når en varmepumpe byttes ut fordi den har havarert, må du bytte rørene. 

Er det kronglete å bytte rørene mellom innedel og utedel, for eksempel fordi rørene er skjult i veggen, kan du vurdere å gjenbruke rørene – men det krever aktsomhet. 
– Rørene må syretestes, flushes med nitrogen og vakuumeres grundig, understreker Kind.

# 4. Tapp av kuldemediet

Har det vært lekkasjer eller andre problemer, er du nødt til å tappe ned kuldemediet fra et anlegg. På anlegg som fortsatt er i drift uten problemer, kan du i prinsippet sende kuldemediet over på utedelen og levere den full til gjenvinningsstasjonen. Varmepumpeforeningen anbefaler likevel at du tapper av kuldemediet. 
– Vår bransje er de dyktigste på dette, så vi bør absolutt gjøre det, mener Larsen. Tapper du ned kuldemediet, er du sikker på at det håndteres riktig, og du kan få refusjonsbeløpet. Minimums-mengde for å få refusjon for kuldemedier er 2 kg, og derfor kan ikke kunden selv returnere kuldemediet. 

 • Behandlingsgebyr hos Isovator er det samme for alle typer kuldemedier. I 2024 er det 374 kr per kg (uten mva). 
 • Refusjonssatsen for R410A er i 2024 på 2262 kr per kg. 
  • Fyller du en blå returbeholder opp til maks tillatt mengde på 16,5 kg R410A, vil du få utbetalt 28 360 kr. Da er behandlingsgebyr og leie av returbeholder (kr 998 + mva) trukket fra. 
 • R134a: Refusjonsbeløpet i 2024 er 1529 kr/kg. 16,5 kg av dette mediet gir deg 17 500 kr i refusjon når behandlingsgebyr er trukket fra. 
 • R32 (på returbeholder med rød skulder) kan fylles med maks 7 kg. Refusjonsbeløpet i 2024 er 796 kr/kg. 7 kg R32 gir deg 1260 kr i refusjon når behandlingsgebyr og leie av beholder (832 kr pluss mva) er trukket fra. 

Hva ser du etter når du skal bytte ut en varmepumpe? 

 Bli med på praten i vår Facebook-gruppe for fagfolk

Varmepumpepraten på Facebook