Internkontroll

Internkontrollsystemet skal dokumentere at en bedrift har og etterlever rutiner for f-gass-håndtering, som ettersyn av utstyr og kuldemedieregnskap.

NOVAP og VKE sitt internkontrollsystem er klart til bruk. Din bedrift må legge inn bruksanvisninger og datablader på det utstyret og de kuldemediene og oljene dere bruker, ellers er alt fiks ferdig.

Internkontrollsystemet er gratis for NOVAPgodkjente forhandler og medlemsbedrifter hos NOVAP og VKE. Systemet koster kr. 2 500 eks. mva. for andre.

Skriv under avtalen og få tilgang til internkontrollsystemet umiddelbart

Fyll ut og send inn avtalen her: https://no.surveymonkey.com/r/internkontroll

Mer om bedriftssertifisering hos Isovator AS

Vi henviser til nettsiden til Isovator AS «Søknadsskjema for sertifisering av bedrift». Dette skal fylles ut og sendes til Isovator sammen med Internkontrollsystemet.

Hva koster f-gass sertifisering av bedriften?

  • Førstegangssertifisering: Avgiften for utskriving av sertifikat kr. 4050 eks. mva.
  • Fornyelse: Avgiften for utskriving av sertifikat kr. 3000 eks. mva.