F-gass-krav til HFO og naturlige kuldemedier

Både arbeid med HFO-medier og naturlige kuldemedier vil kreve sertifisering når den nyeste versjonen av f-gass-forordningen trer i kraft.

Den reviderte f-gass-forordningen fastslår blant annet at opplæring og sertifisering skal dekke sikker håndtering av utstyr med brannfarlige eller giftige gasser under høyt trykk.

Den nyeste versjonen av f-gass-forordningen (2024/573) definerer HFO-er som f-gasser, og da slår flere krav inn. De mest relevante er: 

  • Krav til sertifisering for alle som gjør arbeid på anlegg med HFO
  • Krav til regelmessig lekkasjekontroll

Også naturlige kuldemedier er tatt inn i forordningen, nærmere bestemt i artikkel 10 som handler om sertifisering og opplæring. Den sier spesifikt at kravene til opplæring og sertifisering både gjelder f-gasser og relevante alternativer til f-gasser, inkludert naturlige kuldemedier. 

Dette betyr at den som gjør inngrep i kuldekretsen på anlegg med HFO-medier eller naturlige kuldemedier trenger sertifisering.

– Slik tolker vi det, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. 

Miljødirektoratet er av samme oppfatning. 
– Det er vårt klare inntrykk at kravene til sertifisering og opplæring utvides til naturlige kuldemedier og HFO, fastslår fagdirektør Alice Gaustad. 

Artikkel 10 spesifiserer blant annet at opplæring og sertifisering skal dekke sikker håndtering av utstyr med brannfarlige eller giftige gasser under høyt trykk. Konkret hvilke krav til opplæring som vil gjelde for naturlige kuldemedier er ikke avklart ennå. Det blir fastsatt i en såkalt underforordning som er ventet i løpet av våren 2024.