Egne f-gass-sertifikater for CO2 og ammoniakk

Nå er forslaget til nye sertifiseringskrav for f-gass-forordningen ute. Det legger opp til fem ulike f-gass-sertifikater, deriblant egne for CO2 og for ammoniakk.

Om forslaget til nye sertifikater blir realisert, blir det krav om sertifikat A for kuldeteknisk arbeid med propan og andre hydrokarboner. 

Konkrete krav til sertifisering kommer i en såkalt underforordning, og forslaget til underforordning var på høring fram til 10. juni. 

Dagens forordning har sertifikater for fire kategorier. Forslaget til revidering legger opp til fem sertifikater for arbeid med kuldemedier: Dagens kategori I og II slås sammen, og CO2 og ammoniakk får egne sertifikater. Dagens kategori III og IV blir stort sett videreført. 

Slik blir sertifikatene A til E

Tre sertifikater omfatter installasjon, reparasjon, vedlikehold, service, samt demontering av utstyr som inneholder de respektive kuldemediene:  

  • Sertifikat A for f-gasser og hydrokarboner
  • Sertifikat B for CO2
  • Sertifikat C for ammoniakk (NH3)

Dagens kategori III og IV blir D og E, med noen endringer:

  • Sertifikat D for gjenvinning av f-gasser fra utstyr med mindre enn 1 kg f-gasser
  • Sertifikat E for lekkasjekontroller av utstyr med f-gass forutsatt at det ikke innebærer brudd i kuldekretsen

Vil fjerne skillet mellom små og store anlegg

For hvert  av sertifikatene  (A, B, C, D, E) har vedlegg til underforordningen detaljerte krav til kompetanse, både teoretiske og praktiske.
– Forslaget legger opp til at kravene for A-sertifikater blir omtrent de samme som for dagens kategori I, mens det kommer egne krav til de nye sertifikatene B og C, forklarer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen (NOVAP).

Blir forslaget vedtatt, blir det ikke noe skille mellom små og store anlegg som i dag. 

Støtter inndeling i fem sertifikater

NOVAP og VKE støtter forslaget om å etablere fem sertifikater, inkludert separate sertifikater for CO2 og ammoniakk (NH3). 
– Vi ser få utfordringer med at alle kandidater til kategori A har samme teoretiske eksamen, og at kandidater bør kunne velge om de vil ta praktisk eksamen med en liten varmepumpe eller en større kulderigg, sier Hagemoen.

Mener sertifikat A kan splittes

Flere organisasjoner, blant andre  AREA, har tatt til orde for å skille mellom store og små anlegg for kategori A. VKE og NOVAP foreslår i sitt høringssvar at dette kan løses ved å splitte sertifikat A i store og små anlegg: 

  • A1 for alle systemer, uten begrensning til fyllingsmengde og 
  • Afor anlegg som inneholder mindre enn 3 kilo f-gasser eller mindre enn 1 kg hydrokarboner.

Tror forslaget i hovedsak blir gjennomført

– Visstnok ønsket kommisjonen bare ett sertifiseringsbevis i forordningen, så det blir nok vanskelig å splitte opp sertifikat A i store og små anlegg, tror fagsjef Espen Rønning i VKE. Han har fulgt arbeidet med underforordningen gjennom AREA.
– De store linjene i forslaget er trolig ganske låst, men en del småting vil bli endret, sier Rønning.

Mer om nye sertifikater: