Vil stramme inn ulovlig salg

Det holder ikke at en kunde oppgir sertifikatnummer eller navn på en sertifisert bedrift for å hente en varmepumpe, poengterer Miljødirektoratet.

 

Å be om f-gass sertifikatnummer slik denne nettbutikken gjør, holder ikke som dokumentasjon på en lovlig installasjon.

Det er ikke lov til å selge varmepumper til forbrukere uten dokumentasjon på at en f-gass-sertifisert installatør skal montere varmepumpen. En del butikker har levert ut varmepumper så lenge kunden har oppgitt et sertifikatnummer eller navn på en sertifisert bedrift. 
– Dette er ikke tilstrekkelig dokumentasjon, fastslår Miljødirektoratet, som derfor har endret kravene.
– Det viktigste er at kunden kan vise at han har en avtale med en sertifisert installatør. En signert avtale eller at installasjon selges sammen med varmepumpe er det beste, sier sjefingeniør Ole Jakob Birkenes. 

God dialog med Miljødirektoratet

Varmepumpeforeningen har tatt opp ulovlig salg med direktoratet, ut fra direkte innspill fra flere aktører i bransjen og fra avvik dokumentert på Facebook-gruppa Varmepumpepraten. 
– Vi opplever Miljødirektoratet som veldig mottakelige for innspill, og synes det er positivt og viktig at direktoratet nå har skjerpet kravene til dokumentasjon, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. Han mener dette viser at det nytter å engasjere seg, og oppfordrer bransjen til fortsatt å tipse om ulovlig salg. 

Varsler kontroller

– Vi følger opp mistanker om salg av varmepumper som vi mottar gjennom vår tipsordning, poengterer Birkenes. Les mer om hvordan du tipser: Tips Miljødirektoratet om ulovlige forhold, eller gå direkte til Miljødirektoratets tipsside
– Vi vil også ta stikkprøvekontroll av virksomheter for å sjekke at de etterlever regelverket, opplyser Birkenes. Oppdager direktoratet ulovlig salg, kan det resultere i tvangsmulkt og i alvorlige tilfeller politianmeldelse. 

Fortsett å tipse!

Foruten å tipse direktoratet direkte, kan du også kontakte Varmepumpeforeningen. 
 – Vi videreformidler tips vi får inn. I tillegg har vi lenge tipset aktivt selv; så fort vi oppdager ulovligheter eller hører om avvik, tar vi kontakt med direktoratet, opplyser Hagemoen. 

Varmepumpeforeningen har selvsagt tipset Miljødirektoratet om ulovlig praksis i nettbutikken på bildet øverst i denne saken.