Viktige gjennomslag i klimapolitikken

– Selv om Stortinget ikke klarte å bli enige om en klimaplan, har vi fått gjennomslag for en rekke viktige saker hos MDG, Sp, SV og Ap, sier rådgiver Bård Baardsen i NOVAP.

 NOVAP får blant annet støtte for synet på Enova-støtte til boligblokker og yrkesbygg. 

Før Stortinget behandlet klimaplanen hadde Norsk Varmepumpeforening en rekke møter med politiske partier. Dette er koordinert i samarbeid med 28 andre organisasjoner som har sendt et felles brev til energi- og miljøkomiteen

– Flere partier støttet våre innspill, og ser behov for økt satsning på energieffektivisering, forteller Baardsen. Blant annet at:

  • Regjeringen må legge frem en plan for hvordan man skal realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 fra dagens nivå på 80 TWh. 
  • Regjeringen må videreføre nåværende støtteordninger for yrkesbygg og boligblokker gjennom Enova, frem til en konkret nedtrappingsplan i bygg er utarbeidet og godkjent av Stortinget. 

MDG, SV og Ap støttet et viktig punkt om Enova-tilskuddet: 

  • Regjeringen må sikre at minimum 300 millioner blir utbetalt til energitiltak i husholdningene gjennom Enova, frem til en konkret nedtrappingsplan i bygg er utarbeidet og godkjent av Stortinget.

– Det ble dessverre ikke flertall for noen av disse forslagene, men vi fortsetter å samarbeide med de andre organisasjonene. Energimeldingen som kommer om noen uker blir viktig, og så vil det skje mye fram mot stortingsvalget, og ny regjeringsplattform som skal lages i høst, sier Baardsen.