– Vi kan ikke bare produsere oss ut av alle utfordringer

Det er på tide å fornye typisk norsk tankegang om kraft, mener NOVAP.


Mer fornybar kraftproduksjon er typisk norsk.  Foto: NVE. 

Regjeringen oppnevnte Energikommisjonen i februar, og fastslo da at oppdraget er å «kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon»
– Tradisjonen i Norge er å tenke at vi bare må produsere mer energi. Dette preger også sammensetningen av kommisjonen, sier Bård Baardsen, rådgiver i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).   

Kommisjon med slagside

Regjeringen har riktignok presisert at energieffektivisering skal være en viktig del av kommisjonens mandat. 
– Men kommisjonen har i hovedsak to medlemmer som er opptatt av energieffektivisering, mot mange medlemmer fra kraftbransjen, påpeker Baardsen. Desto viktigere er det å støtte disse to, Bård Folke Fredriksen fra NBBL og Silje Ask Lundberg, tidligere leder i Naturvernforbundet. 

NOVAP har allerede sendt innspill til kommisjonen.

Framtidig energibruk oppfattes som upåvirkelig

– Vi mener kommisjonen faktisk må se på energiforbruket og hvor mye vi egentlig trenger, sier Baardsen. Han mener dette ofte ikke blir diskutert i det hele tatt. I stedet er det vanlig å se på framskrivning for energibruk som noe vi ikke kan påvirke, og så finne løsninger for å produsere nok fornybar energi til å dekke dette behovet. 
– Men da mister vi av syne muligheten til å dempe veksten i energibruk gjennom energieffektivisering, påpeker Baardsen. 

Konkrete planer må på plass

Elektrifisering og ny industri betyr at energiforbruket i Norge kommer til å øke i årene framover, men varmepumper og energieffektivisering bidra til at denne veksten blir mindre. 
– Vi kan ikke bare produsere oss ut av alle utfordringer. Konkrete planer for energieffektivisering må være en del av arbeidet med å sikre tilgang på fornybar kraft i Norge, fastslår Baardsen.